Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Børn og unge venter for længe på udredning i psykiatrien

Selvom den lovpligtige tidsgrænse for at udrede et barn eller en ung er sat til 30 dage, var den typiske ventetid, medianen, 46 dage i 2. kvartal i 2022.

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 12

Af:

Anne Witthøfft, journalist

Seks ud af 10 børn, som henvises til psykiatrien på baggrund af symptomer på psykisk sygdom, bliver ikke udredt inden for den gældende tidsfrist.

Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som er fra 2. kvartal i år. 

Selvom den lovpligtige tidsgrænse for at udrede et barn eller en ung er sat til 30 dage, var den typiske ventetid, medianen, 46 dage i 2. kvartal.

Hovedårsagen er ifølge Sundhedsdatastyrelsens data manglende kapacitet.

Den manglende kapacitet skyldes både en stigning i antallet af børn og unge, som henvises til psykiatrien, samt mangel på personale.