Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Konsekvenser af manglende sygepleje bliver undersøgt

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 15

Af:

Mai Skovgaard, journalist

Kritisk sygdom opdages for sent, og risikoen for komplikationer stiger, hvis den nødvendige sygepleje af forskellige årsager bliver forsinket eller slet ikke udført. Det bekræfter internationale studier.

Derfor har Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Universitet igangsat et forskningsprojekt, ’Missed Nursing Care’, som skal kortlægge forekomsten af og årsager til fænomenet i Danmark.

Projektet er nationalt, og alt plejepersonale på medicinske og kirurgiske sengeafsnit samt intensivafdelinger har mulighed for at deltage i form af at udfylde et anonymt spørgeskema. Spørgeskemaet bliver først sendt ud til lederne af afdelingerne, som skal godkende det, inden det bliver sendt videre til plejepersonalet.

Forskningsleder og professor i klinisk sygepleje, Mette Grønkjær, håber på, at så mange som muligt vil udfylde spørgeskemaet, da personalets oplevelser er afgørende for projektet.

”Ved at samle data fra alle danske hospitaler får vi en helt unik mulighed for at generere et stort datasæt, der kan anvendes i fremtidig forskning inden for sygeplejen,” fortæller hun til Aalborg Universitetshospitals hjemmeside.

Indsamlingen af data er i gang og løber indtil nytår.