Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Afdæk, hvad der fastholder sygeplejersker

"Der skal gøres mere for at fastholde sygeplejersker ved at vise interesse for, hvorfor nogle sygeplejersker trives og andre mistrives."

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 19

Af:

Lars Thrysøe, sygeplejerske

Der er igen i år et bekymrende fald af ansøgere til sygeplejefaget. Der argumenteres for bedre løn- og arbejdsvilkår for at tiltrække flere ansøgere, men der vil gå mange år, før en positiv effekt af sådanne tiltag viser sig.

Derudover er der også et antal sygeplejersker, som skifter job efter kort tids ansættelse eller forlader faget, og arbejdspladsen får derfor ikke glæde af de mange ressourcer, der anvendes på at introducere nyansatte sygeplejersker.

Det vil derfor give mening at afdække, hvorfor nogle sygeplejersker bliver i deres aktuelle job, eksempelvis gennem medarbejderudviklingssamtaler, men også hvorfor nogle vælger at skifte job eller helt forlade faget. 

Der skal med samme ihærdighed og interesse holdes fratrædelsessamtaler, som der holdes ansættelsessamtale, før en sygeplejerske tilbydes en stilling. Fratrædelsessamtaler skal afholdes af en kompetent person uden ledelsesansvar, hvorved den, der fratræder, mere frit kan fortælle om sine oplevelser af arbejdspladsen. 

Fratrædelsessamtaler kan afdække et mønster af årsager til jobskrifte, der handler om løn- og arbejdsvilkår eller personlige forhold, som lederen ikke har mulighed for at ændre. Andre mønstre kan handle om arbejdsmiljøet og kulturen på arbejdspladsen f.eks. samarbejdet med kolleger og de nærmeste ledere.

Det er lederen som kulturbærer, der har ansvaret for at dykke ned i de sidste mønstre, og iværksætte tiltag, der positivt kan påvirke arbejdsmiljøet og forhåbentligt reducere antallet af sygeplejersker, der fratræder. 

Så i stedet for at vente mange år på effekten af politiske tiltag, der kan tiltrække flere til faget, skal der gøres mere for at fastholde sygeplejersker ved at vise interesse for, hvorfor nogle sygeplejersker trives og andre mistrives.

Lars Thrysøe er sygeplejerske på Odense Universitetshospital