Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Retten til at ytre sig frit skal lovfæstes

Nyt lovforslag skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Men der er også brug for en særskilt ansættelsesretlig beskyttelse for de offentligt ansatte, som ytrer sig, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken 2022 nr. 11, s. 7

Af:

Anne Witthøfft, journalist

sy11-2022_akt_ytringsfrihed

Offentligt ansattes udvidede ret til at ytre sig skal nu skrives direkte ind i loven. 

Det sker, når en række partier (Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti) ved den kommende folketingssamling fremsætter et lovforslag, der som noget nyt lovfæster offentligt ansattes ytringsfrihed.

Med lovforslaget ønsker partierne ifølge aftaleteksten at sende et ”klart og tydeligt signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen”. 

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, siger:

”Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget vil gøre en indsats for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er vigtigt, at sygeplejersker og andre offentligt ansatte frit kan blande sig i debatten om sundhedsvæsnet. Også når debatten kan være svær. Jeg hæfter mig også ved, at Justitsministeriet vil arbejde sammen med arbejdsmarkedets parter om, hvordan kendskabet til reglerne kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser. Det arbejde indgår vi meget gerne i fra DSR.”

Lov er ikke nok i sig selv

På DSR’s seneste kongres blev det besluttet, at DSR skal styrke indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig. DSR mener bl.a., at der bør være en særskilt ansættelsesretlig beskyttelse for de offentligt ansatte, som benytter deres ytringsfrihed om f.eks. kritisable forhold for patienter på deres arbejdsplads. 

Det synspunkt deler Karina Lorentzen fra SF, som er et af partierne bag aftalen.

Hun mener, at lovsikringen ikke er nok i sig selv.

”Det ærgrer mig, at vi ikke kunne enes om at indføre omvendt bevisbyrde eller øge kompensationen i de sager, hvor de ansatte udsættes for repressalier, men det kæmper vi videre for,” siger hun.

Følger udviklingen fremadrettet

Aftalepartierne vil fremadrettet ”følge udviklingen og være indstillet på at sætte ind med flere tiltag, hvis det viser sig, at der er behov for det. Det kan f.eks. omfatte særlige regler om godtgørelse i sager om uberettiget afskedigelse pga. lovlige ytringer”.

Derudover skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan man kan styrke ytringsfriheden for privatansatte, som udfører opgaver for det offentlige.

Aftalen kan læses her: www.justitsministeriet.dk > Presse > Pressemeddelelser > "Aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed – retten til at ytre sig frit lovfæstes." (Udsendt den 28. august 2022).