Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dorthe Boe Danbjørg

"Slut med at være lægens medhjælp."

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 56-57

sy12-2022_nfp_dorthe-boe-danbjoerg
Blå bog: Dorthe Boe Danbjørg

Arbejdssted: Dansk Sygeplejeråd
Stilling: Næstforkvinde
Evt. øvrige tillidshverv: Næstforkvinde Kvinderådet - Bestyrelsesmedlem PKA - Kasserer i Dansk Selskab for Patientsikkerhed - Bestyrelsesmedlem Sygeplejerskernes Fritidsboliger.

Den røde tråd gennem mine 22 år som sygeplejerske har været at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, kæmpe for bedre vilkår for sygeplejersker og arbejde for bedre uddannelse. Jeg har bred klinisk erfaring, forskeruddannelse og flere års erfaring med ledelse af politiske organisationer, forhandlinger, kampagner og direkte kontakt til ministre og politiske beslutningstagere.

Klinisk erfaring

 • Sygeplejeforsker, Hæmatologisk afdeling, OUH 2016-2018.
 • Uddannelsesleder og lektor, SDU, 2016 - 2018.
 • Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Obstetrisk-gynækologisk og Øre-næse-halsafdelingen, Svendborg Sygehus, 2010-2012.
 • Sygeplejerske, Nyborg kommune, 2007 - 2009.
 • Sygeplejerske, børneonkologisk afdeling, Rigshospitalet, 2000 – 2007.

Uddannelse

 • Ph.d. i sundhedsvidenskab, 2015.
 • Cand.cur., 2007.
 • Sygeplejerske, 2000.

Tillidserhverv

 • Næstforkvinde, DSR, 2018 -
 • Kredsbestyrelsesmedlem Kreds Syddanmark, 2017 - 2018.
 • Formand for forældreforeningen FOLA, 2012-2016..
 • Stifter af, formand for forældreforening i Nyborg: Børneparkering Nej Tak, 2010 – 2013.
 • Kredsbestyrelsesmedlem Hovedstadens Amtskreds, 2003-2007.
 • Tillidsrepræsentant, Børneonkologisk Afdeling, Rigshospitalet, 2001 - 2004.

Jeg vil kæmpe for, at der bliver sat pris på sygeplejersker. Derfor vil jeg fortsætte kampen for anerkendelse, bedre vilkår og ligeløn.

Faglig anerkendelse

Slut med at være lægens medhjælp, og at vi omtales som varme hænder eller kvinder med et særligt omsorgsgen. Sygepleje skal anerkendes som en selvstændig profession med højt, specialiseret faglighed. Vi skal have bedre karriereveje, mere uddannelse og forskning.

Ligeløn

Vores løn skal afspejle vores uddannelsesniveau og store ansvar. Vi kender alle historien om Tjenestemandsreformen, og det er på høje tid, at der gøres op med forældede kønsroller!

Vilkår

Der er for få sygeplejersker til for mange patienter. Det er bogstaveligt talt et spørgsmål om liv eller død. Samtidig betyder for få kolleger, at arbejdsmiljøet forringes. Derfor skal vi have bedre normeringer.

Konkret vil jeg

 • Holde politikerne op på deres løfter om ligeløn.
 • Dokumentere den forskel, som sygeplejersker gør for patienters overlevelse og livskvalitet. Vi skal bruge forskning og fortællinger fra hverdagen til at vise vigtigheden af sygepleje og omsorg.
 • Blande mig i den offentlige debat og vise, at sygeplejersker ikke er til at komme udenom, når sundhedsvæsenet skal udvikles.
 • Arbejde for, at sygeplejersker overalt bliver en del af topledelsen i vores sundhedsvæsen – i stat, regioner, kommuner – og i Sundhedsstyrelsen.
 • Arbejde for mindre ledelsesspænd og ligeløn for lige ledelse.
 • Styrke tillidsrepræsentanterne i organisationen. Bedre vilkår og styrket TR-uddannelse.
 • Arbejde for bedre praktikforhold for de studerende, f.eks. ved at sikre praktikpladser i hele sundhedsvæsenet og arbejde for bedre vilkår for kliniske vejledere.
 • Arbejde for, at sygeplejersker får bedre muligheder for uddannelse. Både i form af flere specialuddannelser og i form af sammenhængende videreuddannelse. Vi skal have flere specialuddannelser f.eks. inden for operation, pædiatri, medicin og geriatri.
 • Arbejde for tydelige karriereveje. Jeg er inspireret af lægernes tydelige karriereveje fra KBU til speciallæge.
 • Styrke vores position indenfor forskning. Vi skal arbejde for, at der afsættes flere kroner til forskning i sygepleje.

Hvorfor skal man stemme på dig - hvorfor vil du være en god næstforperson for sygeplejerskerne?
”Jeg vil stædigt fortsætte med at skabe politisk opmærksomhed om vores løn- og arbejdsvilkår i den offentlige debat, gennem politisk lobbyvirksomhed og forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Ingen kan gøre det alene - det skal foregå sammen med medlemmer, aktivister og resten af fagbevægelsen.

Hvordan ser du sygeplejens og sygeplejerskers rolle i fremtidens sundhedsvæsen?
Fremtidens sygepleje er professionel sygepleje, som bygger på uddannelse og forskning. Der vil være en høj grad af specialisering, men kompleksiteten af fundamental sygepleje anerkendes. Fremtidens sygepleje bygger på fagets kerneværdier om omsorg. Vi skal gøre oprør mod, at vi som sygeplejersker ikke anerkendes for vores faglighed og betydning for sundhedsvæsenet. Mange ser stadig sygeplejersker som lægens medhjælp og ikke som en selvstændig profession. Det dur ikke. Både specialiseret klinisk sygepleje og dybt professionel omsorg redder liv, ligesom behandling gør.

Hvordan mener du, at Dansk Sygeplejeråd bør udvikle sig i fremtiden?
Vi skal styrke vores tillidsvalgte og de faglige selskaber. De spiller en afgørende rolle, fordi de er hovedaktører i et aktivt medlemsdemokrati med handlekraftige fællesskaber. Handlekraftige fællesskaber består af netværk og et væld af medlemsinddragende processer, som skal understøttes af og involvere hele DSR, kredsene, tillidsrepræsentanterne, de faglige selskaber og medlemmerne.
Der er i disse år flere sygeplejersker, der bliver aktivister indenfor eller udenfor DSR. Dem skal vi samarbejde med, så vi sammen og med hver vores stærke roller kan styrke kampen for at forbedre sygeplejerskes rettigheder og vilkår.

Læs om de øvrige seks kandidater:

Camilla Duus Guldberg Smith, 1.-kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Harun Demirtas, 1.-kredsforperson, Kreds Hovedstaden

Henriette Lerche, medlem af bestyrelsen i Lederforeningen

Jacob Gøtzsche, 1.-kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Marianne Elisabeth Priskorn, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden.

Rikke Wiwe, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden