Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fem stærke indsatser er nomineret

I år er 14 indsatser indstillet til Athena Prisen, og et fagligt bedømmelsesudvalg har nomineret fem kandidater. I november kåres to vindere, som hver får 50.000 kroner til udvikling af deres idéer og projekter.

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 50-51

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

sy13-2021_athenaprisen

Athena Prisen 

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring belønner sygeplejefaglige indsatser, der lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, med den faglige pris Athena prisen. 

For at blive indstillet skal indsatsen være et eksempel på, at et eller flere af verdensmålene er omsat til lokale mål og handlinger. 

Athena Prisen er opkaldt efter Florence Nightingales ugle, Athena. Det er også navnet på den græske gudinde for visdom, og samtidig symboliserer uglen klogskab. 

Læs mere på dsr.dk/Athena

De fem nominerede kandidater er:

sy12-2022_athena_1

Levende musik til intensivpatienter

Specialeansvarlig intensivsygeplejerske, cand.cur. Linette Thorn fra Intensiv Nord 2 på Aarhus Universitetshospital har taget initiativ til et samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium. Her skaber levende musik meningsfulde øjeblikke i det højteknologiske intensive rum til glæde for patienter, pårørende og personale. 

Musikerne starter på personalestuen, fordi personalets arbejdsmiljø også er i fokus. Herefter fortsætter den beroligende og afslappende musik på patientstuen. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelsen viser, at indsatsen kan betyde en pause fra det tankekaos, patienterne befinder sig i. Den kvantitative del af undersøgelsen viste, at smerteoplevelsen blev signifikant reduceret, puls og respirationsfrekvens blev roligere, og monitorering af stressniveau gennem hjerterytmevariation faldt markant. 

Citat fra bedømmelsen:

”Musik hører ind under de indsatser, sygeplejersker kan sætte i gang. Projektet har potentiale til at kunne skaleres op til andre patientgrupper. Dejligt, at arbejdsmiljøet for personalet også er tænkt ind.”

sy12-2022_athena_2

Simulationstræning i ældreplejen

Sygeplejerske Birgitte Petersen fra Sundhed og Omsorg i Egedal Kommune i Nordsjælland har været initiativtager til simulationstræning i ældreplejen. Kommunen har bevilget midler til afprøvning i en periode på foreløbig 2½ år, og der er blevet indkøbt et avanceret læringsfantom, Nursing Anne, samt læringsfantomer til brug for træning i hjerte/lunge-redning. Undervisningen er rettet mod såvel erfarne sygeplejersker som ufaglærte medarbejdere og kan tilpasses alle niveauer. Før og efter-målinger viser en meget tydelig umiddelbar effekt af simulationsundervisningen. 

Citat fra bedømmelsen:

”Projektet kan inspirere til simulationstræning i andre kommuner. Der er også fine betragtninger om, hvordan medarbejdere med sproglige udfordringer har gavn af undervisningsformen.”

sy12-2022_athena_3

Digital tilmeldingsplatform forbedrer sikkerheden

Oversygeplejerske Tina Maagaard og sygeplejerskerne Mia Gaarsdahl Møller Jensen og Betina Spiegelhauer Larsen fra Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital har udviklet en digital tilmeldingsplatform. Via den eksisterende app ’Mit Sygehus’ tilbyder de videokonsultation, hvor de giver sygeplejefaglig vejledning og oplæring i medicin. Når patienten får sin menstruation, tilmelder hun sig behandling via spørgeskema i appen og kan dermed komme i gang med behandling uden forsinkelse i de dyrebare dage i en cyklus. Kvinderne kan også spare transport og tid, og risikoen for fejl ved opstart af behandling bliver mindsket, da rette information til rette tid nu er til stede.    

Citat fra bedømmelsen:

”Det er en rigtig god, sygeplejefagligt innovativ indsats. Et godt eksempel på, at man kan bruge teknologi til at løse et problem. Løsningen kan skaleres og bruges på mange områder.”

sy12-2022_athena_4

Oppustelig halskrave til afdøde

Sygeplejerske Julie Grønkjær Jensen har under uddannelsen på UCN Nordjylland i Hjørring været med til at udvikle en oppustelig halskrave til afdøde. Den kan holde kæben i den ønskede stilling, stabilisere hovedstillingen og mindske risikoen for trykmærker. Når kraven afmonteres, forbliver kæben i den ønskede stilling. Julie Grønkjær Jensen fremhæver, at kraven kan gøre sygeplejerskers arbejdsopgave nemmere og mere standardiseret, hvilket kan give en mere ensartet kvalitet i sygeplejen. Produktet har fået navnet Maxilla Air, og kraven skal testes på Aalborg Sygehus og på et hospice. 

Citat fra bedømmelsen:

”Idéen kan bruges overalt i sygeplejen – på plejehjem og hospitaler og i hjemmeplejen, og der er derfor stort potentiale for at brede idéen ud. Halskraven er et klart eksempel på sygeplejefaglig innovation.

sy12-2022_athena_5

Støtte til patienter med skadelig afhængighed

Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune, repræsenteret ved sygeplejerskerne Gitte Boier Tygesen og Hanne Fulton, har taget initiativ til en tværsektoriel indsats for at støtte patienter med et skadeligt forbrug af alkohol eller afhængighed og med gentagne indlæggelser. Patienterne får tilbudt individuel støtte med udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer. Det kan være til screening for alkoholforbrug, motiverende samtaler, følgeskab og kørsel til aftaler. Indsatsen skal øge udbyttet af behandling, reducere akutte alkoholrelaterede indlæggelser og kommunale alkoholbehandlingsforløb. Ifølge en evaluering oplever patienterne, at alkoholvejlederens menneskelige og faglige kvalifikationer gør dem trygge, og at vejledningen gør en forskel for deres forløb. Projektet er støttet af Region Midtjylland.

Citat fra bedømmelsen:

”Det er et gennemtænkt projekt, hvor der er foretaget prøvehandlinger med stærk brugerinddragelse. Det er en central problemstilling, og projektet er godt beskrevet.”