Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Harun Demirtas

"Sig det højt: Grundlønnen skal op!"

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 58-59

sy12-2022_nfp_harun-demirtas
Blå bog: Harun Demirtas

Arbejdssted: DSR Kreds Hovedstaden.
Stilling: Kredsnæstforperson.
Evt. øvrige tillidshverv: Borgerrepræsentant, Advisory Board til RED+ bestyrelsesmedlem, næstformand i Fanklub for Melodigrandprix.

Født 04. juni 1989 i Konya, Tyrkiet. Med kurdiske rødder. I dag bor jeg i København og har en kæreste.

Uddannelse

 • Professionshøjskolen Metropol: Sygeplejerskeuddannelsen, 2013 - 2016.
 • Lernia – Lund: Omvårdnadsprogram med fokus på akutsjukvård, psykiatria og rättpsykiatri, 2012 - 2013.
 • Social- og sundhedsskole i København: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1, 2009-2010, og trin 2, 2010 – 2012, i København og Malmø.

Arbejde

 • Rigshospitalet: Neonatal - intensiv afdeling, sygeplejerske, august 2016 – orlov.
 • Centric: Sygeplejerskevikar i Norge, sommeren 2016.
 • Malmø Kommune, Københavns Kommune, Amager Hvidovre Hospital
 • Personalegruppen A/S: Social- og sundhedshjælper og senere social- og sundhedsassistent, 2009-2016.

Tillidsposter

 • Københavns Kommune, Borgerrepræsentant, fra 2021 -
 • Dansk Sygeplejeråd (DSR), kredsnæstformand, fra 2017.
 • Advisory Board til RED+ (Krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer), bestyrelsesmedlem, fra 2021.
 • Fanklub for Melodigrandprix, næstformand, fra 2019.
 • Dansk Kvindesamfund, bestyrelsesmedlem, 2020 – 2022.
 • AIDS-Fondet, bestyrelsesmedlem, 2018 – 2022.

Sygeplejersker har brug for et stærk, synligt og endnu mere handlekraftigt DSR.

Vi har brug for et DSR, der ikke venter, men som tager fat i mikrofonen.

Der er ikke et eneste sted i sundhedsvæsnet, hvor man ikke møder en af os: Socialsygeplejersken, når livet er svært. Hjemmesygeplejersken, når alderdom og sygdom bliver for kompleks.

Specialsygeplejersken ved patientsengen enten ved en operation eller på intensivstuen. Almindelige sygeplejersker og visitatorer, når sygdom og krise rammer. Sundhedsplejersker, der lytter til børns råb om hjælp, når far og mor ikke har det godt derhjemme.

Vi mangler sådan set ikke magt. Vi har viden - og det er vores magt.

Men vi skal bruge den. Vi skal tale med et tydeligere sprog i en fælles retning med plads til alle, uanset om de er unge, erfarne eller kritiske. Og det vil jeg kæmpe for, hvis du stemmer på mig!

Sig det højt: Der er ikke noget galt med at være deltidsansat!

Det er arbejdsvilkårene, der er for hårde. At have skiftende vagter, mangle kolleger og ikke mindst at gå på kompromis med faglighed og patientsikkerhed hver dag er hårdt. Men det er også hårdt at stå frem og blive kigget på som ’mislykket’, fordi man ikke som de fleste kan arbejde på fuldtid. Det skal stoppe! DSR skal tale endnu tydeligere: Der er ikke noget galt ved at være deltidsansat.

Derimod er det galt, at samfundet omkring os bliver ved med at tale om at få alle op på fuld tid, selv om ca. halvdelen af sygeplejerskerne vælger at gå ned i tid, selv om det koster på livsløn og pension.

Dem skal vi lytte til.

 • Derfor vil jeg kæmpe for, at DSR bliver endnu bedre til at presse arbejdsgiverne, politikerne og resten af fagbevægelsen til at gøre op med den gammeldags tænkning og indføre kortere arbejdsuger til fuldtidsløn ligesom i flere andre EU-lande for at mindske stress og sygefravær. Det vil øge trivslen og skabe bedre balance mellem arbejds- og privatlivet.

Sig det højt: Grundlønnen skal op!

Jeg var en af dem, der to gange stemte Nej til OK21. Det var vigtigt at markere over for danskerne, politikerne og befolkningen, at vi er udmattede og trætte af gratis hensigtserklæringer. Vi strejkede i 10 uger, men fik ’lønstrukturkomitéen’. Personligt tror jeg ikke på, at der er brug for flere undersøgelser. Der er mangel på alle slags sygeplejersker og sundhedsplejersker, og vejen til fastholdelse og rekruttering er at hæve grundlønnen og gøre op med uligelønnen.

 • Jeg vil blive ved med at råbe op og kæmpe for, at sygeplejersker får grundlønnen op!

Sig det højt: Der er brug for både de nye og de erfarne sygeplejersker!

Der mangler ikke kun fokus på rekruttering men også på fastholdelse af de erfarne. Det går ud over alle. Vi har brug for de erfarne sygeplejersker, også så nye sygeplejersker ikke står med et alt for stort ansvar alt for tidligt i karrieren.

Danmark halter bagud, når det handler om at fastholde seniorer. Men de kan slet ikke undværes! DSR skal have endnu større fokus på at tale seniorpolitik og kræve endnu bedre vilkår og kompetenceudvikling for erfarne kolleger.

 • Jeg vil arbejde for, at DSR i samarbejde med staten, regionerne og KL nedsætter et videnscenter, der alene fokuserer på de erfarne kollegers vilkår.

Sig det højt: Jeg er uerstattelig!

Danmark mangler sygeplejersker. Og der mangler studerende. Derfor har arbejdsgivere og politikere rettet blikket mod andre faggrupper og ufaglærte til at foretage sygeplejefaglige opgaver. Det går ikke!

DSR skal med sin nye professionsstrategi sætte værdien af sygeplejersker endnu mere på dagsordenen. Undersøgelser viser, at sygeplejersker giver liv, mens manglen på dem øger risikoen for dødsfald.

 • Jeg vil arbejde for, at vi styrker vores samarbejde med Lederforeningen, arbejde endnu mere på, at sygeplejen bliver ledet af sygeplejersker med indsigt i vores kompetencer og vigtighed. Vi skal passe rigtig godt på vores fagområder. Sygeplejersker skal passe på de syge – vi skal ikke sættes til at tømme opvaskemaskiner og skraldespande.

Læs om de øvrige seks kandidater:

Camilla Duus Guldberg Smith, 1.-kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Dorthe Boe Danbjørg, 2.-næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd

Henriette Lerche, medlem af bestyrelsen i Lederforeningen

Jacob Gøtzsche, 1.-kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Marianne Elisabeth Priskorn, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden.

Rikke Wiwe, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden