Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Henriette Lerche

"Sammen er vi stærkest!"

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 60-61

sy12-2022_henriette-lerche
Blå bog: Henriette Lerche

Arbejdssted: Jammerbugt Kommune
Stilling: Områdeleder, Hjemme- og Sygepleje
Evt. øvrige tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Lederforeningen DSR, Netværksdeltager i ’Offentlig ledelse’ Altinget, Gruppemedlem i ’Sammen om den gode idé – Sundhedsinnovation’, Nationalt Netværk.

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Randers, 2001.
 • BA i ledelse, Ledelsesakademiet, Århus, 2010.
 • Certificeret konfliktcoach, conflict.dk, 2010.
 • Master MPO, 1. del, RUC, 2014.

Sygeplejekarriere

 • Konstitueret sundheds- og seniorchef ift. sundhedsfaglige opgaver, Jammerbugt Kommune, 2022 – aktuelt.
 • Områdeleder Hjemme- og Sygepleje, Jammerbugt Kommune, 2020 – aktuelt.
 • Leder for Midl. Pladser, Anneshave, Aalborg Kommune, 2016-2020.
 • Afdelingssygeplejerske, Operationsafsnit, Endoskopisk afsnit, Kir. Amb., Uro. Amb. Mamma Amb. og Sterilcentralen, Regionshospitalet Randers, 2013 – 2016.
 • Afdelingssygeplejerske, Sterilcentralen, Regionshospitalet Horsens, 2011 – 2013.
 • Leder, Rusmiddelcenter, Randers Kommune, 2009 – 2011.
 • Sygeplejefaglig leder og plejecenterleder, Randers Kommune, 2006 – 2009.
 • Hjemmesygeplejerske, Randers Kommune, 2005 – 2006.
 • Sygeplejerske, Børneintensiv afdeling, AUH, 2003 – 2005.
 • Sygeplejerske, Gast. Afdeling, Regionshospitalet Randers, 2001- – 2003.

Tillidsposter

 • Født i 1977, kæreste med Charlotte, og vi har tre drenge, Rasmus 19 år og tvillingerne Oliver og Marcus, 16 år.
 • Bor i Aalborg, bestyrelsesmedlem i Lederforeningen, netværksdeltager ’Offentlig ledelse’ ved Altinget, gruppemedlem ’Sammen om den gode idé – Sundhedsinnovation’.

Dansk Sygeplejeråd har brug for en stærk og ambitiøs politisk trio.

Jeg stiller op som næstforkvinde grun-det et brændende ønske om og kompetencerne til at repræsentere og positionere sygeplejersker som en markant, uundværlig og fundamental faggruppe i et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Mine mærkesager er

 • Det nære sundhedsvæsen, hjemmesygeplejerskerne, sundhedsplejerskerne, sygeplejerskerne i de specialiserede tilbud, psykiatriske sygeplejersker m.fl. skal repræsenteres via indsigt og erfaring. Sundhedsreformen vil få stor betydning for det kommunale arbejde, og derfor skal dette område højprioriteres.
 • 12 anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd, som alle skal gives liv. Jeg vil arbejde for studerende, deres vilkår under uddannelse og som nye sygeplejersker. En styrkelse af sygeplejefaglig ledelse, for sundhedsvæsenet skal ledes af sygeplejersker. Fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker er essentielt. Ufravigeligt er det, at det starter med løn!
 • Et toneangivende og synligt Dansk Sygeplejeråd, der inkluderer, selvevaluerer og fornyer sig, så vi fortsat er sygeplejerskers fortrukne fagforening. Vi skal udgøre et stærkt fagligt fællesskab med afgørende politisk indflydelse. Sygeplejersker skal kunne uanset hvilken rolle, hvilket speciale, regional- kommunal- eller privat ansættelsesform man har, se sig selv som en del af et værdifuldt Dansk Sygeplejeråd. Ufravigeligt er det, at vi skal placeres blandt top-5 på ’Magtens Top 100’, så magthavernes beslutninger ikke træffes udenom os.

Har skabt markante resultater for arbejdsmiljøet

Som ledende sygeplejerske har jeg arbejdet fokuseret på at påvirke og forbedre de vilkår for sygeplejen, som sygeplejersker og andre fagprofessionelle udfører. Jeg har skabt markante resultater for arbejdsmiljøet, for faglig udvikling og muligheder, for økonomiske tildelinger og for patientsikkerheden. Resultaterne tager afsæt i mit strategiske overblik og evne til at indgå i de relationer, der understøtter den sag, jeg kæmper for. 

Min erfaring er, at når man konstant søger mod at være en konstruktiv og samarbejdende partner, så indbydes man til de fora, hvor beslutninger påvirkes – og dermed skabes resultaterne. Jeg ønsker som næstforkvinde at forbedre mulighederne for, at sygeplejerskers meninger og stemmer høres tydeligt overalt.

Sygeplejersker er afgørende for patientsikkerheden

Dansk Sygeplejeråd skal fortsat sætte et solidt aftryk på den nationale sundhedspolitiske agenda, og strategien for dette skal være klar, velovervejet og formidles, så det giver genlyd hos beslutningstagerne. Et faktum er, at sygeplejersker og den udførte sygepleje er afgørende for patientsikkerheden. Sygeplejersker er garanter for patientforløb i verdensklasse, og vi skal anerkendes for det.

Vores rolle og tilstedeværelse er afgørende for et patientsikkert Danmark.

Der skal arbejdes for, at arbejdsmarkedets parter og regeringen sammen finder løsninger for samfundets sundhedsudfordringer, og vi må ikke give op eller blive modarbejdende, når beslutninger går mod vores sag. Netop dér skal den politiske ledelse udvise styrke og politisk dygtighed.

Dansk Sygeplejeråd skal samle sygeplejerskerne

Som næstforkvinde vil jeg arbejde målrettet, engageret, modigt og med politisk tæft. Vedholdenhed, udholdenhed, styrke og stor erfaring i at lede beslutninger i sundhedsvæsenet er ligeledes en forankret del af mig.

Dansk Sygeplejeråd skal samle sygeplejerskerne, vi skal forny os og skabe fremtiden, og det gør vi via et stærkt fagligt fællesskab. Vi skal formidle, hvor meget vi som sygeplejersker kan, hvilken betydning vores fag har for befolkningen, og hvilke konsekvenser manglende politiske beslutninger og handlinger får for patientsikkerheden og vores arbejdsmiljø. Vi skal intensivere arbejdet for, at sygeplejersker uanset rolle eller arbejdssted skal kunne leve et betydningsfuldt og holdbart arbejdsliv.

’Sygeplejerske – for livet’ skal ikke blot være visioner på papir! Et stort ansvar er placeret hos vores formand og næstforpersonerne.

Sammen er vi stærkest!

Din stemme ved valget er vigtig – lad mig være din stemme i Dansk Sygeplejeråd.

Læs om de øvrige seks kandidater:

Camilla Duus Guldberg Smith, 1.-kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Dorthe Boe Danbjørg, 2.-næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd

Harun Demirtas, 1.-kredsforperson, Kreds Hovedstaden

Jacob Gøtzsche, 1.-kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Marianne Elisabeth Priskorn, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden.

Rikke Wiwe, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden