Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Jacob Gøtzsche

"Sygeplejerske først!"

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 62-63

sy12-2022_nfp_jacob-goetzsche
Blå bog: Jacob Gøtzsche

Arbejdssted: Kreds Midtjylland
Stilling: 1.-kredsnæstformand
Evt. øvrige tillidshverv: Hovedbestyrelsesmedlem i Din Sundhedsfaglige A-kasse, bestyrelsesmedlem i Fagbevægelsens Hovedorganisation Horsens-Hedensted, suppleant i Pensionskassen for Sygeplejersker, bestyrelsesmedlem i Sygeplejerskernes Fritidsboliger og i Stallknechtfonden.

Sygeplejerske først!
Jeg har været fagpolitisk aktiv siden studiestart i Århus, 2000, hvor jeg sad med i bestyrelsen af Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. Blev ansat på Intensiv afsnit på Århus kommunehospital i 2004, hvor jeg havde kortvarige vikariater inden for urologi og kardiologi i forbindelse med, jeg tog min intensiv specialuddannelse.

Jeg har været KB-medlem siden 2006, blev tillidsrepræsentant i afsnittet i forbindelse med konflikten i 2008 og har hængt i lige siden. I 2010 blev jeg valgt som FTR-suppleant og senere fællestillidsrepræsentant for Århus Universitetshospital. Sammen med mine kolleger på FTR-kontoret har vi brændt mere end fuld tid med ca. 100 tillidsrepræsentanter for at sikre os de bedste løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker på AUH.

Jeg har stor organisatorisk erfaring som tillidsvalgt gennem snart 20 år. Jeg har en diplomuddannelse i ledelse og har deltaget i Den Fagpolitiske Talentuddannelse og meget mere, hvilket har rustet mig godt til at varetage hvervet som kredsnæstformand i Kreds Midtjylland de sidste to år og nu hovedbestyrelsesmedlem siden 2021.

Jeg bor med min partner Ryan i Aarhus, hvor jeg har studeret og arbejdet de sidste 22 år.

En sygeplejerske mere giver liv til flere!

’Sygeplejerske - for livet’. Det er visionen i Dansk Sygeplejeråd, en vision, som jeg gerne vil stille mig i spidsen for at omsætte til gavn for medlemmerne.

Hvis vi skal kunne være sygeplejerske hele arbejdslivet, skal vi have indrettet det offentlige sundhedsvæsen helt anderledes, end det er i dag. Vi skal have en uddannelse, der sikrer, at de studerende har mod på og lyst til at søge ind på uddannelsen og senere komme ud og agere i faget, når de står med autorisationen. Vi skal have indrettet en modtagelse på sygeplejerskernes arbejdsplads, der sikrer en god oplæring og introduktion, og vi skal have en normering, som gør, at der bliver plads til, at vi kan bruge vores viden og kompetencer, og gør, at vi kan blive i vores fag i mange år. 

Jeg forestiller mig ikke, at vi kan lave det hele om på en gang, men det starter med lønnen. Den indplaceringsuretfærdighed, der skete i 1969, skal vi fortsat kæmpe for at få udlignet.

Hvordan mener du at DSR skal udvikle sig i fremtiden?
Vi har aldrig haft så meget brug for en samlende, handlekraftig, dagsordenssættende og nærværende fagforening med de trusler, vi ser mod det danske sundhedsvæsen, og manglen på sygeplejersker. Arbejdsgiverne og politikerne på Christiansborg, i regionerne og kommunerne skal mærke et tydeligt DSR - et DSR, der står sammen; medlemmer, tillidsvalgte, de lokale kredse, Lederforening og SLS. Med min baggrund som fællestillidsrepræsentant på AUH ved jeg, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiverne mærker, at sygeplejerskerne står samlet. Hvis vi splitter os såvel indenfor som udenfor DSR, vil vores stemme hos arbejdsgivere og beslutningstagere blive svagere.I en tid, hvor de sociale medier appellerer med de hurtige og nemme løsninger, er det svært at være en seriøs fagforening. Der er nemlig ingen nemme og hurtige løsninger på de store udfordringer, som DSR står overfor, med pres på medlemmernes økonomi, en stigende inflation, pres på sundhedsvæsenet og en overenskomstforhandling i 2024. Det bliver en lang og sej kamp, som jeg gerne vil stille mig i spidsen for i et tæt samarbejde med den øvrige politiske ledelse i DSR, de tillidsvalgte og medlemmerne.

Hvorfor skal man stemme på dig – hvorfor vil du være en næstforperson for sygeplejerskerne?
Jeg har brændt for organisationen og de tillidsvalgte, siden jeg startede på studiet, og arbejdsmiljø-, tillids- og fællestillidsrepræsentanter har fyldt meget i mit politiske hverv som FTR og kredsnæstformand. Jeg har arbejdet med organisations- og fagpolitik i mere end 12 år og har fra min tid som fællestillidsrepræsentant på AUH en omfattende forhandlingserfaring overfor offentlige arbejdsgivere. Jeg har stået i spidsen for næsten 100 tillidsrepræsentanter og kan tage ledelse, også når det svært. Min arbejds- og forhandlingsstil er kendetegnet ved samarbejde, solidaritet og ikke mindst ordentlighed. DSR er en stor forening med over 70.000 medlemmer. Det kræver ledelse, at så mange står stærkest muligt sammen om vores løn og arbejdsvilkår samt om at være med til at udvikle faget og det danske sundhedsvæsen. 

Hvordan ser du sygeplejens og sygeplejerskernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen?
Sundhedsvæsenet er udsultet og under et kæmpe pres i disse år. Danskerne bliver ældre og ældre med deraf følgende flere og mere komplekse sygdomme. Derfor skal sygeplejersker have en central placering i den direkte patient- og borgerpleje, på koordinerende samt udviklende og ledende positioner. Derfor skal der afsættes økonomi til grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, specialuddannelse samt til forskning.
I takt med at vi bliver færre og færre til at løse flere sygeplejefaglige opgaver, vil vi blive udfordret. Samtidig melder andre faggrupper sig på banen, idet de mener, at de kan varetage vores opgaver. Men en sygeplejerske er ikke bare en syge-
plejerske! Og sygeplejefaglige opgaver er ikke noget, man dissekerer efter forgodtbefindende og fordeler til andre faggrupper. Vi skal holde fast i, at det, vi leverer, er kompetencer og specialiseret viden og ikke, som mange politikere mener, bare ’varme hænder’.

Læs om de øvrige seks kandidater:

Camilla Duus Guldberg Smith, 1.-kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Dorthe Boe Danbjørg, 2.-næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd

Harun Demirtas, 1.-kredsforperson, Kreds Hovedstaden

Henriette Lerche, medlem af bestyrelsen i Lederforeningen

Marianne Elisabeth Priskorn, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden.

Rikke Wiwe, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden