Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Marianne Elisabeth Priskorn

"Jeg brænder for at udvikle fremtidens DSR"

Sygeplejersken 2022 nr. 12, s. 65-66

sy12-2022_nfp_marianne-elisabeth-priskorn
Blå bog: Marianne Elisabeth Priskorn

Arbejdssted: Amager Hvidovre Hospital
Stilling: Sygeplejerske
Evt. øvrige tillidshverv: Tillidsrepræsentant og Kredsbestyrelsesmedlem
Uddannelse: Sygeplejerske fra Rigshospitalet, sept. 1993.

Erfaring fra bl.a.

 • Medicinsk sengeafdeling/intern medicin, Amager Hospital.
 • Intensiv special uddannelse og intensiv sygeplejerske, Amager Hospital.
 • Hjemmesygeplejerske, Tårnby Kommune.
 • Psykiatri, Geronto Psykiatrisk, lukket afsnit på Digevej.
 • Medicinsk daghospital Amager Hospital.
 • Gastromedicinsk ambulatorie, Amager Hvidovre 
 • Hospital.

Derudover

 • Ledelseserfaring.
 • TR, Amager Hvidovre Hospital.
 • Vikar på bl.a. plejehjem og hjemmeplejen/Personalegruppen.
 • AMiR Amager Hvidovre, siddet i hospitalets sikkerhedsorganisation på Amager.
 • Kredsbestyrelsesmedlem i Hovedstaden.
 • Grafisk Højskole, rentegning og kommunikation.
 • Tidl. studentereksamen fra Tårnby Gymnasium.
 • Folkeskole Zahles Seminarieskole.
 • Gift med Henrik. Bor i Tårnby. Har to døtre på hhv. 28 og 30 år og tre skønne børnebørn.
 • Er meget kreativ. Elsker at tegne, skrive og sy. Glad for min lille have og mit drivhus.
 • Er social og elsker familielivet.
 • Jeg er vedholdende, forberedt og faglig stærk.
 • Styrken er bl.a. min brede erfaring fra primær, sekundær, psykiatri og min intensivuddannelse. 
 • Ser et samlet sundhedsvæsen og den ressource og udfordring, der er.

En stemme på mig betyder et ja til en hårdtarbejdende, engageret, ihærdig og målrettet sygeplejerske med politiske mål og visioner for DSR og dermed medlemmer.

Udover min brede erfaring som sygeplejerske, AMiR, TR og kredsbestyrelsesmedlem vil jeg gerne være en stærkere stemme i den sundhedspolitiske debat.

Jeg vil gerne kendes på at være tilgængelig, være til rådighed og være synlig.

Ansvar forpligter, og ansvar betyder for mig at stå på mål for og med medlemmerne.
Synlighed og tilgængelig er nøgleordene.
Mit netværk, nærvær, samarbejdsrelationer og min virkelighed som sygeplejerske er min personlige drivkraft og værdi.

Mine mærkesager er

 1. Vi skal have maksimal indflydelse og fokus på medlemmers løn, ansættelses-/og arbejdsvilkår. Der skal ved næste OK arbejdes for højere løntrin til alle sygeplejersker samt en lønstrategi, der aflønner sygeplejersker med specialeuddannelser og uddelegerede selvstændige funktioner med højere løn, f.eks. til anæstesisygeplejersker, intensivsygeplejersker, koloskoperende sygeplejersker, APN, psykiatriske sygeplejersker m.m. Arbejdsgiver skal holdes op på og sikre et bedre arbejdsmiljø og et bedre studie- og læringsmiljø. Ligelønsudfordringen er politisk skabt, og derfor skal løsningerne findes der med maksimalt pres fra DSR.
 2. At vi styrker sygeplejerskers profession, taler fag og faglighed med det sigte at løfte vores fag i sundhedshierarkiet, men også i videnshierarkiet. Vi skal fortsætte professionsstrategien og karriereveje, men også tale fag og faglighed, fordi fagligt forsvarlige normeringer vil styrke kvaliteten og patientsikkerheden. Det er bl.a. ud over løn med til at løse fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne. Sikre de vigtige læringsmiljøer for studerende og for nyuddannede sygeplejersker.
 3. Synlighed, tilgængelighed og tillid skal være forudsætninger i DSR. TR, FTR, AMiR og ledere skal i langt højere grad talentudvikles og sikres bedre vilkår. Talentudviklingsstrategien er med til at skabe sammenhæng, nærvær og værdi for medlemmer og styrke #Sammen om DSR.
 • Jeg brænder for at udvikle fremtidens DSR og lægge byggesten til fremtidens stærke DSR sammen med vores medlemmer.
 • Sygeplejersker skal have et godt arbejdsliv, og det skal vi sikre gennem fagligt forsvarlige normeringer, løn og vilkår.
 • Dybest set handler det hele om LIV: Sygeplejerske-, studerende-, patient- og borgerLIV.
 • Din stemme er guld værd, fordi DU er vigtig og mere værd.

Læs om de øvrige seks kandidater:

Camilla Duus Guldberg Smith, 1.-kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Dorthe Boe Danbjørg, 2.-næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd

Harun Demirtas, 1.-kredsforperson, Kreds Hovedstaden

Henriette Lerche, medlem af bestyrelsen i Lederforeningen

Jacob Gøtzsche, 1.-kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Rikke Wiwe, medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden