Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Kandidatuddannelsen i sygepleje videreføres i Roskilde

Kandidatuddannelsen i sygepleje flytter fra Aarhus Universitet i Emdrup til Roskilde Universitet. Modstandere af flytningen frygter for uddannelsens kvalitet. ”Uddannelsen videreføres, som den er,” fastslår dekanen for Teknologi og Sundhed på Roskilde Universitet.

Sygeplejersken 2022 nr. 13, s. 14

Af:

Maria Klit, journalist

sy13-2022_akt_roskilde

Kort før folketingsvalget godkendte uddannelses- og forskningsministeren overdragelsen af kandidatuddannelsen i sygepleje. Derfor er det nu officielt, at uddannelsen flytter til Roskilde Universitet. 

Det betyder, at Aarhus Universitet ikke længere optager studerende på uddannelsen i Emdrup, og at 16 medarbejdere sammen med de nuværende ca. 170 studerende på uddannelsen overdrages til Roskilde Universitet den 1. februar 2023.  

Uddannelsen har afventet sin skæbne, siden Aarhus Universitet indstillede den til lukning i november 2021 som konsekvens af den politiske udflytningsaftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark”.

Roskilde kan ikke løfte opgaven

Lektor i klinisk sygepleje ved Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet, Connie Berthelsen, kritiserede i februar 2022 planen om at rykke uddannelsen til Roskilde Universitet. 

I et debatindlæg på Altinget.dk kaldte hun og en række sygeplejeeksperter planen for ”gambling med uddannelsens kvalitet”, fordi universitetet ikke har det kliniske forskningsmiljø, der efter deres mening er nødvendigt for at praktisere klinisk, forskningsrelevant undervisning. 

”Roskilde Universitet kan mange ting, men universitetet har ikke et større sundhedsvidenskabeligt institut eller fakultet. Derfor har jeg stadig svært ved at se for mig, at de kan løfte opgaven med at uddanne kandidatuddannede sygeplejersker til klinisk praksis,” siger hun til Sygeplejersken i dag. 

Uddannelsen forbliver den samme

Dekan for Teknologi og Sundhed på Roskilde Universitet, Andreas De Neergaard, påpeger som svar på kritikken, at der på Roskilde Universitet findes store sundhedsfaglige forskningsmiljøer inden for bl.a. sundhedsfremme, sundhedsforvaltning og epidemiologi.  

”Vi har naturligvis ikke Aarhus Universitets sundhedsfaglige fakultet som reserve, men vi har lavet en aftale om, at vi i de første år kan trække på dem, mens vi får etableret yderligere aftaler med de relevante, kliniske miljøer i regionerne Sjælland og Hovedstaden,” siger han og fortsætter:

”Uddannelsen videreføres, som den er. Alle undervisere fra Emdrup flytter med til Roskilde Universitet. De samme mennesker skal undervise i det samme stof på den samme uddannelse, og nu i et bredere sundhedsprofessionelt orienteret forskningsmiljø. Af de grunde er jeg meget fortrøstningsfuld.”

Alternativet var at lukke

Andreas De Neergaard påpeger, at alternativet til at placere uddannelsen på Roskilde Universitet var, at den ville lukke på Sjælland:

”Flytningen har gjort det muligt at opretholde udbuddet i Østdanmark, og det synes jeg, man må hæfte sig ved det positive i.” 

Roskilde Universitet har meldt ud, at uddannelsen efter planen skal placeres centralt i Roskilde, tæt på hospitalet og på togforbindelser til såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland