Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 13

Læs online Download
1322_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Fra valgkamp til lønkamp

Sygeplejerskernes løn var blandt de hotteste emner i valgkampen, og der blev lovet flere lønkroner til velfærdsområderne. Men ikke så meget, som sygeplejerskerne ønsker, og efter valget kan Dansk Sygeplejeråd blive nødt til at give køb på, at alle får lige meget, mener sundhedsøkonom og analytiker.

Nyvalg og genvalg til næstforpersoner

Den nye politisk ledelse i Dansk Sygeplejeråd består nu af formand Grete Christensen, nyvalgte næstforperson Harun Demirtas og genvalgte næstforkvinde Dorthe Boe Danbjørg.

Bedre patientsikkerhed i fængslerne

65 sundhedsfaglige tilsyn fra 2019 til 2022 viser en markant forbedring af patientsikkerheden i landets fængsler og arresthuse. Især den nye sundhedsfaglige ledelse gør en forskel, fortæller oversygeplejerske Camilla Lund Hansen.

Sygeplejestuderende hyldes for heltedåd

Under en vagt i hjemmeplejen i juni 2021 reddede den 21-årige sygeplejestuderende Emma Lassen en ældre kvinde ud af sin brændende lejlighed. For det blev hun for nylig udråbt til hverdagshelt.

Kandidatuddannelsen i sygepleje videreføres i Roskilde

Kandidatuddannelsen i sygepleje flytter fra Aarhus Universitet i Emdrup til Roskilde Universitet. Modstandere af flytningen frygter for uddannelsens kvalitet. ”Uddannelsen videreføres, som den er,” fastslår dekanen for Teknologi og Sundhed på Roskilde Universitet.

Tema: Forskningsformidling

Ikke al viden når ud til sygeplejerskerne

Trods licensaftaler med videnskabelige forlag i regi af universiteter og regioner, oplever sygeplejersker på hospitaler at støde på artikler bag betalingsmur. Det kan forsinke, at ny viden kommer patienterne til gavn – i værste fald bliver den viden aldrig tilgængelig.

Høj impact factor vigtig for karrieren

Alle forskere ønsker, at deres forskning bliver set og implementeret, og vil derfor gerne publicere i anerkendte tidsskrifter med stor journal impact factor. Det er også vigtigt for karrieren, hvilket øger konkurrencen om spalteplads og tidsskrifternes magt.

Oprøret ulmer så småt

Den videnskabelige publikationsbranche er magtfuld med en lang og stolt tradition bag sig. Der er dog flere initiativer i gang, som måske kan forandre spillereglerne over tid.

DSR: Der er brug for forandring

Dansk Sygeplejeråds nye udspil ”Forskning i sygepleje – en investering for livet” berører mange af de problemstillinger, som er beskrevet på de forrige sider. Det fortæller Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, der her kommenterer nogle af problemstillingerne.

Elsevier: "Vi er afhængige af hinanden"

Mange af de kritikpunkter, der rejses på de forrige sider, er ikke nye for Andrew Davis, vicepræsident for kommunikation hos forlaget Elsevier, som sidder på 18 pct. af det globale marked. Vi vender de vigtigste punker med Andrew Davis her:

I HVERT NUMMER

Hørt: "Unge vil ikke bare leve for at arbejde"

Den yngre generation er hverken doven eller ugidelig. De unge er i et opgør med arbejdskulturen og vil ikke arbejde for enhver pris. Det må politikerne indse, hvis døgndækningen skal sikres, mener Andreas Vestergaard Kjær.

Debat

Læserbrev: Den sidste sang er sunget

"Kredsbestyrelsen i DSR Kreds Midtjylland har pga. besparelser besluttet, at de fremover ikke kan finansiere dirigenten i koret De Syngende Sygeplejersker – tidligere kendt under navnet Piger i Pink."

Aktive seniorer

"Sygeplejerskerne, der bliver ved - og ved"

I Gødstrup står seniorsygeplejersker i kø for at tage vagter. I Herlev møder 71-årige Annette Korsgaard troligt ind på aftenvagt, og i Kolding banker Hans Christian Graversens 73-årige hjerte stadig for socialpsykiatrien. Flere sygeplejersker bliver på arbejdsmarkedet, selvom de er over pensionsalderen. Mød dem her.

"Jeg har aldrig overvejet at stoppe"

Annette Korsgaard har været sygeplejerske i over 50 år. Det er et krævende job, siger hun, fordi man giver så meget af sig selv, men hun ville ikke bytte det for noget.

"Jeg kan godt lide at bruge mig selv"

Omsorg, sund fornuft og humor har været bærende redskaber i Hans Christian Graversens arbejde med udsatte mennesker. Han har været sygeplejerske i mere end 50 år, langt de fleste i socialpsykiatrien.

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Teknologi i sygeplejen", "Akutsygepleje - Viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen" samt "Snart er vi alle patienter - Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver".

Athena Prisen

Levende musik mellem liv og død

Vinderen af årets Athena Pris bringer levende musik til intensivafdelingerne på AUH, hvor tonerne giver et tiltrængt pusterum til patienter, pårørende og personalet. Resultaterne er entydigt gode

"Vi har slet ikke råd til at lade være"

Alle sundhedsmedarbejdere i Egedal Kommune får i dag undervisning og opkvalificering i et simulationsambulatorium. Det sker takket være sygeplejerske Birgitte Petersen, der er idémageren bag – og som nu har vundet Athena Prisen for sin indsats.

Patientsikker sygepleje

"Jeg mister følingen med patienterne"

Sygeplejerske Daniel Luna er bekymret for sine patienters sikkerhed, når andre faggrupper bliver sat til at udføre sygeplejerskers opgaver. Seniorforsker Tove Lindhardt er enig og mener, der er akut behov for at diskutere patientsikker sygepleje.

DSR: Ny guide til at navigere patientsikkert

Når andre faggrupper overtager opgaverne, har sygeplejersker brug for hjælp, hvis de fortsat skal kunne navigere patientsikkert. Derfor har Dansk Sygeplejeråd udviklet en ny guide til patientsikker sygepleje.

Testen

DSR: Valg af to næstforpersoner

Rebellen fra Ribe takker af

Tidligere næstforkvinde Anni Pilgaard glæder sig til at dyrke holdsport, være frivillig i Foreningsdanmark og læse krimier – samt lære italiensk.

Observation

På skuldrene af Cornelia

Cornelia Vilhelmine Petersen var sygeplejerske og inspektrice for de to kommunale sygehuse i Aarhus fra 1919 og frem til 1938, hvor hun blev forfremmet til forstanderinde.