Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Kære politikere: Prioritér psykiatrien nu

"Det er ikke tilstrækkeligt med et engangsbeløb og her-og-nu-løsninger."

Sygeplejersken 2022 nr. 2, s. 3

Af:

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand

sy2-2022_dorthe-boe-danbjoerg

Sundhedsstyrelsen har nu lanceret det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien.

Nu skal Christiansborgpolitikerne tage ansvaret på sig og få lavet en 10-årsplan for psykiatrien.

De skal sætte økonomi og handling bag ordene. Alt for længe har psykiatrien lidt under manglende politiske prioriteringer. 

Det faglige oplæg sætter tydelig retning for den samlede psykiatri.

Anbefalingerne er ikke til at tage fejl af.

De 37 anbefalinger bekræfter behovet for forpligtende og langsigtede investeringer, der bl.a. skal fremme mental sundhed, forebygge psykisk sygdom og give mennesker med en sindslidelse et meningsfuldt liv. 

Rapporten understreger behovet for tilstrækkelige normeringer, kompetenceudvikling, forbedring af rammerne for psykiatrisk forskning og øget fokus på tidlig opsporing.

Det ligner mange af de ønsker, som Dansk Sygeplejeråd også har til den kommende 10-års plan.  

I Dansk Sygeplejeråd vil vi holde skarpt øje med arbejdet og ikke mindst presse på for, at anbefalingerne omsættes til handling.

Vi kan ikke være andet bekendt.  

Derfor: Kære politikere på Christiansborg.

Det er nu, I skal lægge en ambitiøs og langsigtet plan for psykiatrien.

Det er ikke tilstrækkeligt med et engangsbeløb og her-og-nu-løsninger.

Det er nu, I skal prioritere at investere i psykiatrien. Det er på høje tid.

Læs om den nye psykiatriplan i dette nummer af Sygeplejersken