Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 2

Læs online Download
forside02-2022 - magasinforsiden

Tema: Uddannelse

Generalister: Nyuddannede kan ikke det hele fra dag 1

Professionsbacheloren i sygepleje uddanner generalister, og det skal arbejdsgivere og kolleger være bevidste om, når studerende som Isabella Arup Gregersen får deres første job. Strukturerede introduktionsforløb bør være en selvfølge, påpeger flere kilder inkl. de studerende, som også ønsker flere øvelsestimer og bedre sammenhæng mellem skole- og praktiktid. Det skal forebygge ansvarschok og sikre fastholdelse.

Bedre overgang: 7. semester byder mest på praktik

Allerede i begyndelsen af marts afleverer Isabella Arup Gregersen sit bachelorprojekt for igen at hellige sig klinikken på Rigshospitalet. Sammen med 56 andre sygeplejestuderende deltager hun i et udviklingsprojekt, som skal gøre overgangen fra studie til job bedre

Professionsbachelor: Plads til forbedring

Professionsbacheloren i sygepleje er på mange måder, som den skal være, fastslår SLS og DSR. Begge efterlyser dog flere timer i simulationslokalerne, tættere kobling mellem skole- og praktiksteder og systematiske introduktionsforløb for nyuddannede.

I HVERT NUMMER

Hørt: Send sundhedssektoren til genoptræning

Da Søren Brostrøm udtalte, at travlhed og vagtarbejde gør det svært at fastholde erfarent personale, gik syge­plejerske Ditte Hammer til tasterne. I Politiken skrev hun, at det næppe er de ting, der er udslagsgivende, den dag hun forlader hospitalsgangene, men moralsk stress.

Observation: Diætister frigiver tid

Efter sommerferien 2021 blev to diætister tilknyttet Afdeling for Blodsygdomme – i første omgang som et 1-årigt projekt, mhp. fastansættelse, hvis det bliver den forventede succes.

Aktuelt

Bedre overgange fra teori til praksis

Flere steder i landet har professionshøjskoler og praktiksteder gang i projekter, som skal sikre bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Også overgangen fra studerende til nyuddannet er i spil

Sygeplejestuderendes Praktikpris

Sygeplejestuderende hædrer de gode praktiksteder

Fem praktiksteder er blevet tildelt prisen for årets praktiksted. Det er fantastisk at være med til at fejre 10-års jubilæet, sagde formanden for SLS, da Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 blev uddelt i starten af året.

Her er der den bedste grobund for læring

Det at have studerende forpligter, og Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit på Holbæk Sygehus tager opgaven alvorligt, når de vejleder de studerende i bl.a. læringslab. Nu har afdelingen vundet Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i Region Sjælland.

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: 'Præmaturbogen – et godt liv som barn, ung og voksen', 'Far for livet', 'Sygepleje set indefra*' og 'Palliation og rehabiliterende Palliation'.

Testen

Testen (2/2022): Folkesygdomme

De store sygdomme, folkesygdommene, tales og skrives der meget om. Men hvad er egentlig en folkesygdom, og kan den forebygges eller bekæmpes? Test din viden om folkesygdomme.

Ny psykiatriplan

Mere tid til patienten

Hvis Danmark skal skabe en bedre psykiatri, kræver det, at der er tid til en ligeværdig relation til patienterne og bedre muligheder for at udvikle sine kompetencer, siger formanden for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejerske som kommentar til nyt oplæg til en 10-års plan.

Stolte psykiatrisygeplejersker mærker presset

Et stigende antal komplekse patienter. Langt de fleste lykkes det tre specialsygeplejersker at hjælpe, men der er magtesløshed og et klart ønske om flere ressourcer til det enkelte barn. Alligevel kunne ingen af dem forestille sig at arbejde andre steder end i psykiatrien.

Senfølger efter Covid-19

Åndenød og savn får Susie til at kæmpe

Susie Wordenskjold var en af de første, covid-19 slog kløerne i. Senere ramte sygdommen også hendes far. Den har givet dybe ar på krop og sjæl, og vender stadig tilbage og tager luften fra hende

"Vi er nødt til at bringe det håb, vi kan"

På Senfølgeklinikken for covid-19 på Hvidovre Hospital oplever sygeplejerske Anne-Kirsten Midjord en stor taknemmelighed, når hun tager kontakt til patienter, som har ventet længe med deres senfølger. Endnu er årsagen til de mange forskellige symptomer noget af en gåde.

Den Danske Sygeplejerskekohorte

Debat