Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

13 anbefalinger til en sundhedsaftale

Dansk Sygeplejeråd ønsker et sundhedsvæsen, som skaber bedre kvalitet, sammenhæng og lighed i sundhed. Nu præsenterer rådet 13 sygeplejefaglige anbefalinger til en ny sundhedsaftale.

Sygeplejersken 2022 nr. 3, s. 10

 • Markant indsats ift. mangel på sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle
 • Styrk sygeplejen gennem fagligt forsvarlige normeringer, tid til opgaverne og faglig ledelse
 • Indfør forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker 
 • Indfør en Chief Nurse Officer i Sundhedsstyrelsens direktion
 • Skab mere sammenhæng gennem stærke sundhedsklynger med fælles økonomi og sygeplejersker i den tværgående ledelse
 • Mangel på specialiserede og avancerede sygeplejekompetencer – behov for systematik og planlægning
 • Styrket forebyggelse kræver flere sundhedsplejersker
 • Læring fra corona – behov for flere sygeplejersker med specialiseret viden om infektionshygiejne
 • Indfør nationale faglige standarder og kvalitetskrav i det kommunale sundhedsvæsen
 • Ældreområdet skal løftes som del af sundhedsaftalen
 • Styrk psykiatrien gennem løft af økonomi og kompetencer
 • Mere forskning i sygepleje – også i det kommunale sundhedsvæsen
 • Genopret sundhedsvæsenets økonomi – mindst 2 pct. vækst om året