Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tålmodighed med sygemeldte

Arbejdsgivere erklærer, at de vil udvise udstrakt fleksibilitet for at fastholde personale med coivd-19 senfølger.

Sygeplejersken 2022 nr. 4, s. 10

Af:

Mai Brandi Ludvigsen, Journalist

sy-2022-4-susiewordenskjold

Der er fortsat medarbejdere i kommuner og regioner, der har senfølger efter covid-19. Den 25. februar var der møde mellem Sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger, hvor det blev drøftet, hvordan der tages hånd om frontpersonale med covid-19-senfølger.

Alle er enige om, at der i kommuner og regioner fortsat bør udvises udstrakt fleksibilitet og tålmodighed for at fastholde personale, der er sygemeldt med covid-19-senfølger efter at være blevet smittet på arbejdet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Medarbejdere, der er gået forrest i coronapandemien, skal selvfølgelig behandles ordentligt, når deres indsats resulterer i en sygemelding. Jeg er glad for, at vi kunne nå til en fælles forståelse af dette. Arbejdsgivere og arbejdstagere skal i fællesskab tage hånd om problemstillingen, for det er ude på arbejdspladserne, at de gode løsninger for fastholdelse skal findes.”

Regeringen vil kompensere kommuner og regioner for deres merudgifter for fortsatte, ekstraordinære covid-19-­relaterede indsatser i 2022.

Sammen om at finde løsninger

På mødet var der også enighed om, at der skal være et løbende samarbejde om at finde gode og fleksible løsninger til at fastholde frontpersonale med senfølger, og der vil blive nedsat et forum for erfaringsudveksling. F.eks. ved at inddrage viden og erfaringer fra senfølgeklinikkerne i regionerne. 

Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen siger:

”Medarbejdere, der har stået i fronten i en omfattende sundhedskrise uden indflydelse på deres arbejdssituation, må ikke efterfølgende blive ramt på både helbred og ansættelse. Derfor arbejder vi på at kunne finde gode løsninger, hvor sygeplejersker kan fastholdes på deres arbejdspladser. Vi må strække os særligt langt for disse medarbejdere.”

Dansk Sygeplejeråd vil bestræbe sig på at være i tæt kontakt med de medlemmer, som er sygemeldt pga. senfølger, og bringe oplysningerne ind i forummet.

 

Senfølger Covid-19
  • Patienter med senfølger efter covid-19 deler sig groft i to grupper:
  1. Den ene har åndedrætsproblemer, og oårsagen er, at patienterne har skader på lungevævet som følge af voldsom infektion.
  2. Den anden er kendetegnet ved ikke at have nogen målbare organskader. Trods det har de symptomer såsom åndenød, forstyrret hjerterytme, hovedpine og hukommelses- og koncentrationsbesvær.
  • Der var pr. 1. februar omkring 5.000 registrede forløb med senføler efter covid-19.

Kilder: Overlæge Pia Thaning Lungesektionen Hvidovre Hospital og SSI/P1 Orientering.