Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Testen: Tryksår

Kronisk syge og akut dårlige patienter er en del af hverdagen på sengeafsnittene på hospitalerne. Disse patienter er i stor risiko for at udvikle tryksår. Her kan du teste din viden om tryksår.

Sygeplejersken 2022 nr. 5, s. 44

Af:

Jakob Lundsteen, Journalist

sy-2022-5-tryksaar_testen
Title

1. Florence Nightingale havde meget klare holdninger til tryksår, som hun så mange af for 160 år siden på krigs­hospitalet Scutari på Krim. Hvad var hendes syn på tryksår? 

A. FN anså tryksår som et resultat af dårlig sygepleje og omsorg og forbandt tilstedeværelsen af dem med skam.
B. FN anså tryksår som et resultat af dårlig kost hos patienterne. 
C. FN anså tryksår som en ubetydelig del af sygeplejen, der ikke var prestige i at beskæftige sige med.

Title

 2. Hvilke er de tre mest trykudsatte steder på kroppen? 

A. Korsbenet, hoftebenskammen, sædemusklerne 
B. Korsbenet, sædemusklerne, hælene 
C. Underekstremiteterne, hoftebenskammen, hælene 

Title

 3. I 2018 deltog 19 danske intensivafdelinger i en verdensomspændende undersøgelse af tryksår hos voksne intensiv­patienter.  Af disse havde 30 pct. mindst ét tryksår på tidspunktet for undersøgelsen. Hvor mange af disse havde fået tryksår på intensiv­afdelingen? 

A. 30 pct. 
B. 50 pct.
C. 75 pct. 

Title

4.  I samme under­søgelse, der er omtalt i Fag & Forskning nr. 1/2022, svarede 53 pct. af sygeplejerskerne, at de havde følgende grad af kendskab til syge­husets retningslinjer for forebyggelse:

A. I nogen grad/i mindre grad/slet ikke
B. I høj grad
C. I meget høj grad

Title

5. Hvor stor en andel af tryksår kan forbygges? 

A. 75 pct.
B. 85 pct.
C. 95 pct. 

Title

6.  Tryksår rammer især ældre, men også andre kan i teorien være i høj risiko, hvis bestemte forhold er gældende. Hvilke grupper? 

A. Sengeliggende eller stille­siddende borgere
B. Overvægtige, undervægtige, kritisk syge
C. Diabetes- og hjertepatienter. 

Title

7.  Der findes ikke nyere tal på, hvad tryksår koster det danske samfund, men en dansk undersøgelse anslog i 2013, at udgifterne løb op i? 

A. 800 mio. kr.
B. 1,3 mia. kr.
C. 1,7 mia. kr. 

Title

8.  Hvor mange forskellige risikofaktorer for opståen af tryksår, er der beskrevet i fag­litteraturen?  

A. 200 
B. 250 
C. 300

Title

Svarene:

1: A
2: B
3: C
4: A
5: C
6: A & B
7: B
8: A