Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 5

Læs online Download
0522_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Psykiatri til debat

Mental sundhed hos børn og unge og bedre tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser. De ønsker stod højt på listen, da sygeplejersker diskuterede fremtidens psykiatri på et medlemsmøde i marts.

Pengepuljer afventer ansøgere

Danmarks Frie Forskningsfond har afsat 130 mio. kr. til forskning, der skal styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning.

Hvem skal modtage Athena Prisen 2022?

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring belønner sygeplejefaglige indsatser, der gør FN’s verdensmål til konkrete handlinger og mål i hverdagen. Frist for at indstille er den 30. august.

Tema: Selvstyrende teams

Kulturændring i hjemmesygeplejen: Teams og tværfaglighed viser vej

En ny måde at arbejde på breder sig i kommunerne, hvor man som sygeplejerske arbejder med de samme kollegaer på tværs af faggrupper og besøger de samme borgere. En evaluering viser gode resultater, men det er noget af en kulturændring, pointerer flere kommuner, der arbejder i teams.

Tilrettelægger efter borgerens behov

Kommunerne griber arbejdet med selvstyrende teams forskelligt an. I Syddjurs Kommune er man 16 personer i et team, hvor man i Haderslev Kommune er ni. Ens for dem er, at de er ved at finde fodfæste med arbejdsmetoden, og sygeplejerskerne har lært at navigere i det nye. Nogle i velkendte roller og andre i nyetablerede roller.

I Ringsted falder alle brikkerne på plads

Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er mødt ind på arbejde med deres sygeplejekollega Mona Rasch. Sammen får de brikkerne til at falde på plads i det puslespil, som består af borgere, der har brug for hjælp og sygepleje i Ringsted Kommune.

Selvstyrende teams bobler frem

Det syder med selvstyrende teams eller forberedelserne til dem over hele landet. Af to omgange er der blevet givet økonomisk støtte til kommuner, der vil i gang med at arbejde i selvstyrende teams. Første gang i 2019, hvor otte kommuner fik midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Anden gang i 2021, hvor 25 kommuner fik midler fra Socialstyrelsen til at indføre faste og selvstyrende teams i ældrepleje

Ikast-Brandes andet forsøg

Først var der én, nu er der mange. Flere og flere kommuner har tilsluttet sig det, de i Ikast-Brande Kommune startede i 2019: At arbejde i selvstyrende teams, der leverer hjemmepleje og hjemmesygepleje. Kommunen startede forsøget med teams i privat regi og fortsætter nu kommunalt.

Teams sikrer tværfaglig overskuelighed

Det giver et bredt fagligt syn på borgerne, at man som syge­plejerske samarbejder med sine andre kollegaer. Det fortæller Lea Suhr Reckeweg og Michelle Greger Birkholm, sygeplejersker i de selvstyrende teams i Kerteminde Kommune.

"Vi følger det tæt"

Når det kommer til nye organiseringer og måder at arbejde på, skal det følges tæt. Derfor har Dansk Sygeplejeråd også øjnene rettet mod arbejdet med selvstyrende teams, især med fokus på, hvad den nye arbejdsmetode kommer til at betyde for medlemmerne.

I HVERT NUMMER

Hørt: De gode historier skal fortælles

Flere positive historier fra sygeplejerskernes verden. Det efterlyser de ledende oversygeplejersker i Region Hoved-staden. De frygter, at et ensidigt negativt fokus taler faget så meget ned, at ingen har lyst til at være sygeplejerske.

Skiftedag: Unikt at arbejde på et museum

"Jeg er med til at formidle historien om sygeplejen bl.a. ved at holde oplæg for sygeplejestuderende, sosu-elever og andre museumsgæster. Det er et vigtigt område, da det kan være med til at præge de kommende sundhedsprofessionelles forståelse for og tilgang til pleje og omsorg."

Testen: Tryksår

Kronisk syge og akut dårlige patienter er en del af hverdagen på sengeafsnittene på hospitalerne. Disse patienter er i stor risiko for at udvikle tryksår. Her kan du teste din viden om tryksår.

Anmeldelser

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Børns mentale sundhed", "Du er ikke f**ked, du er bare ung" og "På sporet af det gode børneliv"

Kort nyt digitalt

Kort nyt om podcastene "Ramt af teenagelivet" og "Genstart" samt hjemmesiderne "Teenageforældre.dk" og "internetpsykiatrien.dk"

APN-sygeplejersker

APN’er redder komplekse liv

Knap et år efter det første hold APN-sygeplejersker afsluttede kandidatuddannelsen i avanceret klinisk sygepleje, er de ved at finde deres plads i kommuner og på hospitaler.

Debat

Faglig Inspiration

Hjerte­afdelinger gør hinanden klogere

Eva Anderlo og Ditte Marie Willerslev arbejder begge med nyopererede hjertepatienter efter åben kirurgi, men to forskellige steder i landet. For at blive klogere på forskelle og ligheder har de besøgt hinanden. – Vi skal være nysgerrige. For vores patienters skyld, lyder det.

Simulation i uddannelsen

Medicin­håndtering i trygge rammer

I Enhed for Klinisk Træning på Amager Hospital får sygeplejestuderende mulighed for at træne færdigheder som medicinhåndtering og injektionsteknik i rolige rammer.

Tidligt Fødte

Flere føder ekstremt for tidligt om efteråret

Ud af 1.000 fødsler sker to før uge 28. De såkaldt ekstremt for tidligt fødte børn må lade sig indlægge på et neonatalafsnit. Stine Gianelli fødte sin datter Mynte i uge 24+4. De lå i seks uger på Rigshospitalet, hvor sygeplejerskerne hjalp dem i den første, svære tid.