Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Løs manglen på sygeplejersker

Opgørelser viser, at omkring hvert andet forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes. En rapport fra slutningen af 2021 viste, at 3.450 stillinger i løbet af fem måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske.

Sygeplejersken 2022 nr. 6, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

gretechrsp207284f

Manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen i dag. Allerede i dag betyder manglen på sygeplejersker, at sundhedsvæsenet flere steder ikke kan levere den kvalitet i sygepleje og behandling, som borgerne forventer og har behov for. 

Opgørelser viser, at omkring hvert andet forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes. En rapport fra slutningen af 2021 viste, at 3.450 stillinger i løbet af fem måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske.

Dansk Sygeplejeråd, Lederforeningen og SLS har lavet 12 anbefalinger til, hvordan vi kan sikre sygeplejersker nok til fremtidens sundhedsvæsen. Fælles for anbefalingerne er, at det skal være sundt og attraktivt at arbejde som sygeplejerske, hele arbejdslivet. 

Det indebærer bl.a. ordentlige løn- og arbejdsforhold, tid til god og faglig ledelse, frigivelse af tid til kerneopgaven, og at vi uddanner flere nye sygeplejersker og tager godt imod dem i sundhedsvæsenet. Du kan læse mere om anbefalingerne inde i bladet.

Anbefalingerne er givet videre til politikere i Folketinget, kommuner og regioner. Vi forventer, at politikere og arbejdsgivere vil arbejde målrettet for flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale, så vi sammen hjælper patienter og borgere i deres sygdomsforløb. Som overskriften til anbefaling 8 siger, ”Sørg for de rigtige kompetencer til fremtidens udfordringer”.
 

I april og maj har Dansk Sygeplejeråd været i medierne med bl.a. disse emner:

 

Jyllands-Posten:

»Det er oplagt, at tilstrækkeligt med sygeplejersker vil kunne afværge nogle indlæggelser blandt de ældre. Hvis man f.eks. kan opspore en urinvejsinfektion i tide og give den ældre tabletbehandling, vil man ofte kunne undgå en indlæggelse.” 
(Om den store forskel på antallet af sygeplejersker i kommunerne.)

Dorthe Boe Danbjørg
næstformand i Dansk Sygeplejeråd

Ritzau:

”Lyt til sygeplejerskerne. 
De har hele tiden været tydelige på, at det er bedre løn og arbejdsvilkår, som arbejdsgiverne skal sætte ind med, hvis de vil rekruttere og fastholde sygeplejerskerne.” 
(Om at man ikke nåede i mål med 1.000 flere sygeplejersker.)

Grete Christensen
formand for Dansk Sygeplejeråd

Viborg folkeblad:

“Det er gamle nyheder, at sygepleje udført af sygeplejersker medfører kortere indlæggelsestid/forløb, færre infektioner, færre tilfælde af lunge-betændelse og hjertestop, men også bedre overlevelse af komplikationer i al almindelighed. De gamle nyheder er desværre mere aktuelle end nogensinde.”

Anja Laursen
kredsformand i DSR Kreds Midtjylland, i debatindlæg.