Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2022 nr. 6

Læs online Download
0622_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Sammenhold skal få os gennem krigen

Den internationale dag for sygeplejersker blev markeret med en stor konference i Kyiv for at dele erfaringer. Samme dag hyldede Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyy sygeplejersker og læger for deres store indsats.

Forskning i sygepleje bidrager til bedre sundhed

Et nyt forskningsudspil fra Dansk Sygeplejeråd 'Forskning i sygepleje – en investering for livet’ fremhæver eksempler på, at forskning i sygepleje er en god investering, både menneskeligt og økonomisk.

Velfærdssamfundet slår sprækker

”Det er en lang og hård kamp. Sygeplejerskerne har kæmpet den i snart 100 år. Vi er oppe mod stærke kræfter. Dem som ikke vil betale velfærdsmedarbejderne det, de er værd. Og dem som holder fast i et forældet, ulige samfund.” 

Hospitalernes psykiske arbejdsmiljø lider

Over fem år er andelen af påbud og strakspåbud givet for lovovertrædelser af det psykiske arbejdsmiljø steget til mere end det dobbelte på landets hospitaler. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd kalder det alarmerende og en konsekvens af to årtiers underfinansiering.

Nyt uddannelsesforløb for nyuddannede

I håb om at tiltrække og fastholde nyuddannede sygeplejersker tilbyder Region Sjælland nu et struktureret uddannelsesforløb på 18 mdr., der giver indblik i tre store specialer.

Utilsigtede hændelser bliver til læring

Under overskriften Klog på UTH har Styrelsen for Patientsikkerhed på deres hjemmeside søsat et nyt formidlingsinitiativ, hvor sundhedspersoner kan lære af andres fejl.

Sag om amputationer påvirker patienterne

Sagen om, at op imod 47 karkirurgiske patienter årligt grundløst kan have fået amputeret hele eller dele af deres ben, påvirker en del af de nuværende patienter. Det fortæller medarbejdere på Regionshospitalet Viborg.

I HVERT NUMMER

Hørt: Drop de "varme hænder"

Sproget har magt, så tag dig i agt overfor udtryk som ”varme hænder”, der er med til at fjerne fokus fra vigtigheden af sygeplejefaglighed, mener professor i sygepleje Pia Dreyer.

Leder: Løs manglen på sygeplejersker

Opgørelser viser, at omkring hvert andet forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes. En rapport fra slutningen af 2021 viste, at 3.450 stillinger i løbet af fem måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske.

Testen: Fatigue

Lidelsen fatigue er kronisk træthed, der ikke kan soves væk. Lidelsen har fået fornyet aktualitet, fordi mange patienter, der har været syge med covid-19, oplever kronisk træthed som en af senfølgerne. Test her din viden om fatigue.

Tema: Skubbet ud af for høje krav

Leder vil stoppe barselsflugt

En blødere opstart efter barsel, ro til at få stressramte tilbage og mere fleksibilitet. Det er nogle af de redskaber afdelingssygeplejerske Jonna Bruhn arbejder med for at fastholde sygeplejersker.

Fleksjob giver mening

På Daghospital Tønder arbejder to sygeplejersker i fleksjob. De bidrager med deres faglighed, selvom deres helbred gør, at de ikke kan arbejde på almindelige vilkår.

Her skal alle ikke levere i topfart

I hjemmeplejen på Amager ansætter de gerne sygeplejersker, der kører på nedsat kraft efter f.eks. en alvorlig stress-sygemelding. ”Det er bedre at have to, der kører slow og med en ordentlig kvalitet end at have vikarer udefra,” siger hjemmeplejeleder Annette Gyldengren.

Sygeplejersker skubbes ud af for høje krav

Maria Klärke Pedersen blev syg med stress mindre end et år efter, hun blev uddannet. Hun er langt fra den eneste sygeplejerske, der ikke kan arbejde under de pressede vilkår i det danske sundhedsvæsen. Hun tvivler på, om der er plads til hende, selvom der er stor mangel på sygeplejersker.

Regioner har fokus på rummelighed

Den nye formand for løn- og praksisudvalget i Danske Regioner, Heino Knudsen (S), mener, at der allerede er fokus på arbejdsmiljø og rummelighed, og at der fortsat skal være det.

Fremtidens sygepleje

Velkommen til 2050

Værsgo, fremtids-pas til alle. Sådan et fik de delegerede, medlemmerne og gæsterne ved årets Fagkongres 2022 stukket i hånden, så de ca. 350 sygeplejersker kunne tage del i en dag, der stod i fremtidens tegn.

Sygeplejerskerne sætter selv retningen

Ved Fagkongressen 2022 kom sygeplejerskerne på banen, da de skulle sætte ord på, hvilken rolle, hvilke kompetencer og hvilket arbejdsliv de ønsker sig for fremtiden. Alle input bliver taget med i det videre arbejde med en ny professionsstrategi, som skal sætte retningen for fremtidens sundhedsvæsen. Det fortæller næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

To bud på fremtiden

Spådomme om fremtiden. Når det handler om sundhedsvæsenet, kan det være afgørende at være forberedt på, hvad der er i vente. Professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø kommer med deres bud på, hvad vi kan forvente af fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan sygeplejerskerne er stillet i de scenarier.

Krig i Ukraine

"Alle indlagte her kunne være min søn"

Krigen i Ukraine har sendt mange sygeplejersker på flugt. Men nogle er blevet for at støtte de mange sårede soldater og civile. Ludmilla er en af dem. Reportage fra et hospital i Sydukraine.

Observation: Sygepleje i krigens skygge

Inna Pіddubna fortæller, at i begyndelsen af krigen flyttede hun selv og mange andre sygeplejersker og læger ind på hospitalet for at pleje og operere de små børn, mens bomberne og den konstante sirenelyd dominerede lydbilledet. 

Anmeldelser

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Destruktiv digitalisering", "Jeg er syg, men fejler ikke noget", "Fra pest til corona" og "Akutte medicinske tilstande"

Løs manglen på sygeplejersker

Ubesatte stillinger presser hospitalsafdelinger

Tre ud af fire medicinske afdelinger har ledige stillinger – på intensiv er det endnu flere, viser ny undersøgelse. Dansk Sygeplejeråd lancerer 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker.

Debat

Øget kompleksitet kan være svær

"Vi overtager flere opgaver fra lægerne, og borgere bliver udskrevet tidligere, så mere skal nås under indlæggelse, og borgerne har brug for en mere kompleks sygepleje efter udskrivelsen."