Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: "Anerkend sygeplejerskers kompetencer"

"Et selvstændigt virksomhedsområde har stået højt på vores ønskeseddel, da der er sket en kolossal udvikling inden for sygeplejerskefaget de sidste mange år."

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

gretechrsp207284f

Med regeringens aftale om en sundhedsreform får sygeplejerskerne endelig et selvstændigt virksomhedsområde. Hermed får sygeplejersker endnu bedre muligheder for at hjælpe borgere med den sygepleje og behandling, de har behov for i det nære sundhedsvæsen.

Den politiske aftale er en stor anerkendelse af sygeplejerskernes kompetencer. I praksis betyder et selvstændigt virksomhedsområde, at sygeplejersker kan udføre flere opgaver inden for deres egen autorisation uden at spørge en læge først. Det drejer sig f.eks. om opgaver som at tage blodprøver, udføre visse vaccinationer, give væske i drop og sy mindre sår sammen. 

Den politiske anerkendelse kommer efter mange års pres fra Dansk Sygeplejeråd. Netop et selvstændigt virksomhedsområde har stået højt på vores ønskeseddel, da der er sket en kolossal udvikling inden for sygeplejerskefaget de sidste mange år. 

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, bakker også op om at udnytte sygeplejerskernes kompetencer bedre. Som øverste ansvarlige for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet siger hun, at ”det er en god ide, en helt naturlig udvikling og på høje tid”. 

Der venter nu en ændring af loven samt en implementering af ordningen. Der skal også være lokale drøftelser om implementeringen af de nye muligheder.