Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Observation: ECMO-sygepleje gennem 25 år

”Vi passede patienten sammen med perfusionisten, som dengang var mere på patientstuen, end de er i dag."

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 54-55

Af:

Christina Sommer, journalist

sy7-2022_observation_ecmo

Alt var nyt og oplæringen sparsom, da intensivsygeplejerske Hanne Larsen Pedersen (t.v.) i 1997 modtog sin første ECMO-patient på Aarhus Universitetshospital i Skejby. For at blive klogere satte hun året efter kurs mod Norge sammen med en sygeplejerske og en perfusionist.

”De var længere fremme end os, og da vi kom tilbage, skulle vi oplære kollegerne.”

Oplæringen bestod af fire timers teoretisk undervisning om patientgruppe og sygepleje. Resten foregik bedside.

”Vi passede patienten sammen med perfusionisten, som dengang var mere på patientstuen, end de er i dag. Patienterne var ofte tungt sederede og relaxerede, og vi turde ikke omlejre dem af frygt for, at ECMO-kanylerne gled ud. De lå helt passive på ryggen, ofte i 10-15 dage,” fortæller Hanne Larsen Pedersen.

ECMO står for Extra-Corporal Membran Oxygenation. Behandlingen tilbydes primært patienter med lunge- og hjertesvigt. I dag modtager Intensiv Øst 1 ca. 70 ECMO-patienter om året. Ikke alle er sederede, og meget har forandret sig på de 25 år.

Perfusionisten klargør stadig ECMO-maskinen, men nu står én sygeplejerske oftest med et stort ansvar for både drift af maskine og pleje af patient, dog i tæt samarbejde med bl.a. perfusionist og intensivlæger.

”Patienterne er ofte mere stabile og kan nogle gange mobiliseres til kørestol. De er oftest i respirator og dialyse, som vi også skal kunne håndtere. Oveni kommer den basale sygepleje og omsorg for de pårørende,” siger intensivsygeplejerske Elisabeth Eggen (t.h.). 

Sammen med godt 50 kolleger er de to intensivsygeplejersker nu certificerede ECMO-sygeplejersker. Det kræver bestået eksamen efter tre dages kursus med teori og simulationsundervisning iht. kriterier fastsat af ELSO - den internationale sammenslutning Extracorporeal Life Support Organisation. Og de skal re-certificeres hvert år.