Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Tre typer indflydelse er vigtige for trivsel

Nyt studie identificerer tre typer indflydelse, som er centrale for, at nutidens medarbejdere kan trives og løse deres opgaver i en kompleks verden. Vigtig viden til gavn for alle, også samfundet, mener forskerne bag.

Sygeplejersken 2022 nr. 7, s. 8

Af:

Christina Sommer, journalist

sy7-2022_akt_trivsel

Har du mulighed for at prioritere en del af dine arbejdsopgaver i en ofte travl hverdag? Og lytter din leder og kolleger til dine faglige input og ideer? Så er der større chance for, at du trives på dit job og faktisk også i livet generelt, fortæller Malene Friis Andersen, autoriseret psykolog og ph.d.

”Arbejdspladser skaber ikke kun medarbejdere, men også mennesker, der er med til at forme samfundet. Og det kan belyses ud fra tre typer indflydelse, der er centrale for, at medarbejderne kan løse deres opgaver i en kompleks og foranderlig verden og for, at de kan trives,” fortæller psykologen, der som forsker på NFA - det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - har stået i spidsen for et nyt studie, der identificerer de tre typer af indflydelse: 1) Opgaverelateret indflydelse, 2) Indflydelse i arbejdsfællesskabet og 3) Indflydelse som identitetsskaber. 

Råderum vigtigt for trivslen

Ifølge Malene Friis Andersen adskiller studiet sig fra mange andre ved, at hun som projektleder gennem i alt otte måneders feltstudier og interviews med 59 medarbejdere fordelt på to arbejdspladser – en privat medicinproducent og en psykiatrisk afdeling i det offentlige – er blevet klogere på, hvad medarbejderne konkret forbinder med indflydelse. 

”Den opgaverelaterede indflydelse er den, vi kender bedst allerede. Medarbejderne ønsker at bruge deres faglighed og dømmekraft til at have medindflydelse på, hvordan de løser opgaven bedst, og hvad de skal prioritere,” fortæller hun og uddyber: 

”Et vist råderum er vigtigt for trivslen. Har en medarbejder mest energi om formiddagen, kan de mest komplicerede opgaver måske placeres her og de mere rutineprægede efter frokost,” siger forskeren velvidende, at det er lettere sagt end gjort. 

Indflydelse i relationer

Indflydelse i arbejdsfællesskabet er særlig vigtig at være opmærksom på i en tid, hvor også sygeplejersker arbejder mere i teams, ofte på tværs af fagligheder, fortæller Malene Friis Andersen. 

”Indflydelse sker derfor også i relationerne. Man trives bedst og oplever indflydelse, hvis man er i et fællesskab, hvor der er gensidig udveksling af ideer og forslag med leder og kolleger. Hvor man bliver hørt og spurgt til råds.”

Sluttelig fremhæver forskeren indflydelse som identitetsskaber, et lidt undervurderet emne, mener hun: 

”Ens selvforståelse afhænger også af, hvordan man kan gøre sig gældende på sit job. Kan jeg påvirke opgaveløsningen og bliver min erfaring og faglighed sat i spil, eller er jeg bare en brik, som topledelsen kan flytte rundt med. Har medarbejderne indflydelse på opgaver og i arbejdsfællesskabet, er der stor sandsynlighed for, at indflydelse som positiv identitetsskaber også følger med,” siger hun og tilføjer:

”Måden, jeg bliver set og behandlet på på mit arbejde, har stor betydning for, hvordan jeg forstår mig selv, når jeg går hjem – kan jeg være med til at påvirke beslutninger og det samfund, jeg bor i?”

De tre typer af indflydelse er beskrevet i artiklen ’Influence at work is a key factor for mental health – but what do employees in knowledge and relational work mean by ”influence at work”?’. Find den ved at google titlen.