Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

6 pct. mere i løn til konsultationssygeplejerskerne

En lønforhøjelse på 6 pct. over tre år. Det kan konsultationssygeplejerskerne se frem til, efter at Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) landede en overenskomstaftale den 27. juni.

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 8

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

sy8-2022_akt_konsultationssygeplejersker

Der er flere lønkroner på vej til sygeplejerskerne ansat i almen praksis. En konsultationssygeplejerske på løntrin 1 får samlet 2.085,20 kr. mere om måneden efter december 2023, mens de på løntrin 2 får 2.364 kr. inklusive pension. Det står klart efter at DSR og PLA mandag aften landede en overenskomstaftale efter syv måneders forhandlinger.

Lønforhøjelsen er på 6 pct. af overenskomstlønnen, og hvis man får personlige tillæg, gælder det også dem. 

”Det har været nogle vanskelige forhandlinger, men vi fik presset arbejdsgiverne til det yderste. Og det er virkelig positivt, at vi fik sikret, at en stor del af lønstigningen bliver udmøntet tidligt i overenskomstperioden,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Det betyder konkret, at de første 3,25 pct. af lønstigningen bliver udbetalt den 1. december 2021. Derefter 1,75 pct. til december i år og den sidste 1 pct. i december 2023.

Grete Christensen understreger samtidig, at der nu også skal arbejdes videre med de lokale forhandlinger, og i den nye overenskomst er det skrevet ind, at der ved den årlige løndrøftelse ”skal drøftes personligt tillæg på baggrund af medarbejderens indsats, kvalifikationer, praksisrelevant efter- og videreuddannelse, dygtighed, stillingsindhold og ansvar.”

PLA og DSR var desuden enige om at have fokus på arbejdsmiljøet og gennemføre en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers opgaver i patienternes hjem. 

Aftalen er vedtaget med mandat fra hovedbestyrelsen i DSR og afventer endelig godkendelse i PLA’s kompetente forsamling. 

Læs mere på dsr.dk > Løn og arbejdsvilkår > Overenskomster og aftaler > Private aftaler > OK21 Konsultations­