Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Alle nyuddannede får ret til et introduktionsforløb

Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner har indgået en aftale om introforløb for alle nye sygeplejersker. Aftalen skal implementeres hurtigst muligt og senest i begyndelsen af næste år.

Sygeplejersken 2022 nr. 8, s. 12

Af:

Henrik Boesen, journalist

Alle nyuddannede sygeplejersker skal i fremtiden have tilbud om et introduktionsforløb.

Formålet er bl.a. at bidrage til rekruttering og fastholdelse af de nyuddannede.

Introduktionsforløbene skal have en varighed, der bidrager til, at de nye sygeplejersker opnår tryghed og selvstændighed i anvendelsen af kliniske kompetencer og færdigheder. Desuden vil de få tilknyttet en mentor.

Det fremgår af en aftale mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner. Aftalen er et led i overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner. 

Vigtigt redskab

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen glæder sig over, at der med aftalen nu er sikret en ret til introduktionsforløb og gode rammer for forløbet:

”Med ensartede principper for introduktionsstillinger får vores ledende sygeplejersker et vigtigt redskab til at sikre, at de rette kompetencer og ressourcer – herunder tid – bliver afsat til at give nyuddannede den introduktion, der er brug for, så de nyuddannede kan lande trygt på en afdeling og i faget,” siger hun.

Trædesten til højere ambitionsniveau

Grete Christensen pointerer, at hun ser frem til, at introduktions­forløbene bliver styrket: 

”Jeg har en klar forventning om, at aftalen vil blive brugt som trædesten til at gennemføre mere ambitiøse lokale introduktionsforløb, som sikrer at nyuddannede bliver godt modtaget og kan se en karrierevej for sig. I en tid, hvor der er kamp om de unge, og det samtidig er en udfordring at fastholde sygeplejersker, er en god start og karrieremuligheder afgørende for, at nyuddannede kan se sig selv i faget mange år frem.”