Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Griber patienter med skadeligt alkoholforbrug

Udviklingsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital ledet af en sygeplejerske skal nedbringe alkoholrelaterede indlæggelser ved hjælp af målrettet, tværsektoriel indsats.

Sygeplejersken 2022 nr. 9, s. 13

Af:

Maria Klit, journalist

sy9-2022_akt_alkoholforbrug_0

Et udviklingsprojekt mellem Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus Kommune forsøger at nedbringe antallet af alkoholrelaterede indlæggelser og fange patienter med uhensigtsmæssige alkoholvaner, før de ender i afhængighed. 

Projektet sigter mod at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring borgere, der ofte er kendt både i region og kommune, og som det tidligere ikke er lykkedes at hjælpe ved indsatser fra en enkelt sektor. 

”Der findes gode tilbud i kommunen, men ved udskrivelse fra hospitalet kan patienterne have svært ved at overskue og navigere i de tilbud, der bliver sat i gang. Vi forsøger at identificere, hvor behandlingen går galt, og hjælpe patienterne i mål,” siger projektleder Gitte Boier Tygesen, der er ph.d. og sygeplejerske i Akutafdelingen på AUH.

Individuelle forløb

Ved udskrivelse fra hospitalet tilbydes patienten med gentagne indlæggelser at blive fulgt hjem af projektsygeplejerske og alkoholvejleder Hanne Fulton. Sammen med patienten forsøger hun at identificere årsagen til genindlæggelserne.

”Ved at se dem i vante omgivelser får vi en idé om, hvad deres behov er. Hvis man én gang er faldet i eller udeblevet fra en aftale i Rusmiddelcentret, kan det f.eks. være uoverskueligt at genoptage behandlingen,” forklarer Gitte Boier Tygesen.

Nogle patienter støttes til at møde op til alkoholbehandling, andre får hjemmebesøg, når de rammes af drikketrang.

Målrettet samarbejde

AUH samarbejder med Rusmiddelcentret og de kommunale forvaltninger Sundhed & Omsorg og Sociale Forhold & Beskæftigelse. De individuelle patientforløb koordineres på samarbejdsmøder, og organisatoriske udfordringer tages op i projektets styregruppe, der består af repræsentanter for både hospital og kommune. 

”Det er et målrettet samarbejde. AUH slipper først patienterne, når de har fået et netværk og den hjælp i kommunen, de har brug for,” forklarer Gitte Boier Tygesen.

Projektet finansieres af Region Midtjylland. En forestående evaluering skal afgøre, om indsatserne på sigt skal gøres permanente. Det håber Gitte Boier Tygesen, der ikke er i tvivl om, at det tværsektorielle samarbejde gør en forskel.

”Det er helt essentielt. Det lukker det gab, som sektorovergange ellers kan være.”