Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klog på UTH: Overset gulsot hos nyfødte kan skade barnet

Mange nyfødte har gulsot. Hos de fleste er gulsot ufarligt og forsvinder af sig selv. I sjældne tilfælde kan gulsot udvikle sig eller være tegn på alvorlig sygdom.

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 12

Case
En nyfødt pige er på 10. levedøgn gul i huden. Hun spiser, men moren er i tvivl, om hun tisser nok, og synes, at pigens afføring er en smule lys.

Moren ringer derfor til egen læge, der ikke finder grundlag for en konsultation. Lægen ved ikke, at pigen ikke er blevet tilset planmæssigt af sundhedsplejersken, da barselsafdelingen ved en fejl ikke har sendt pigens fødselsanmeldelse til kommunen afsted i rette tid.

Pigen bliver derfor først tilset på 15. levedøgn, hvor familien får det første besøg af sundhedsplejersken. Her er pigen fortsat gul, har tabt vægt og er begyndt at blive sløv. Pigen bliver akut indlagt, og det viser sig, at hun har galdevejsatresi.

Vær opmærksom

Nyfødte med synlig gulsot, som er 1-14 levedøgn

  • Vurder, om barnet skal have målt bilirubin, og om barnet skal henvises til sygehus. Dette afhænger af barnets trivsel og symptomer som f.eks. vandladning, farven på afføring og om barnet er sløvt. 

Nyfødte med synlig gulsot, som er under 24 timer gamle

  • Henvis altid akut til pædiatrisk afdeling.

Nyfødte med synlig gulsot, som er ældre end 14 levedøgn (for præmature børn 21 levedøgn)

  • Mål altid og uden forsinkelse (senest førstkommende hverdag) fraktioneret bilirubin – uanset god trivsel og fravær af andre tegn på sygdom. Ved konjugeret hyperbilirubinæmi over 17 µmol/l skal barnet henvises subakut (senest næste dag) til pædiatrisk afdeling. 

Læs mere