Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Modregning i pension og efterløn ved arbejde som senior

Pensionerede sygeplejersker, der tog coronarelateret arbejde, blev friholdt fra at få modregnet deres løn i pensionen. Men skal det ikke også fremover gælde for pensionister og efterlønnere, der genoptager sygeplejen og modvirker sygeplejerskemangel, anfører pensioneret sygeplejerske.

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 19

Af:

Bo Barfod, pensioneret sygeplejerske

Under coronaepidemien har regionerne haft mulighed for at ansætte pensionerede sygeplejersker i job med coronarelateret arbejde, UDEN at lønnen blev modregnet i pensionen.

Fra 2022 var dette også en mulighed for sygeplejersker på efterløn.

Det er dejligt, at regering/A-kasser/DSR/Regionerne har formået at sikre, at modregning i efterløn eller pension ikke vil forekomme ved coronarelateret arbejde i 2022.

Når vi nu mangler rigtigt mange sygeplejersker i det offentlige regi, ligger det jo lige for at tilbyde både efterlønnere og pensionister med sygeplejefaglig baggrund deltids- eller fuldtidsansættelse uden modregning i efterløn og pension.

Vi vil her gøre det attraktivt for seniorerne at tilbyde sig. Man vil med denne ordning have kompenseret disse sygeplejersker for den manglende lønudvikling, og man vil have fundet en løsning på noget af manglen.

Jeg ser meget gerne en relevant kommentar og helst aktivitet fra ledelsen i Dansk Sygeplejeråd.

Bo Barfod er pensioneret sygeplejerske

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, svarer:

Kære Bo 
Tak for dit bidrag til debatten om mangel på sygeplejersker.

Vi er enige i, at det er en god ide at give sygeplejersker, som er gået på pension eller efterløn, mulighed for igen at tilbyde deres arbejde.

Derfor er det positivt, at regeringen, som en del af en akutpakke til sundhedsvæsnet, foreslår at afskaffe modregningen i efterløn i 2023 og 2024 for medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det bakker vi op om.

For os bliver det også vigtigt, at man får en løn som alle andre, når man tilbyder sine sygeplejefaglige kompetencer efter at være gået på efterløn eller pension. 

Der er allerede lavet aftaler om, at pensionister, der arbejder, ikke bliver modregnet i ægtefælles pension efter 1. januar 2023. Det er et positivt træk, og nu afventer vi endnu et skridt i den retning for at mindske modregning i egen pension. 

Der er hårdt brug for sygeplejersker overalt i sundhedsvæsenet, og her er jeg sikker på, at efterlønsmodtagere og pensionister kan være en stor hjælp