Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fra SPL til SPL: Bedre plads til vigtige opkald

Ny it-løsning minimerer antallet af opkald til den koordinerende sygeplejerske på ortopædkirurgisk afsnit på Regionshospitalet Viborg.

Sygeplejersken 2023 nr. 10, s. 49

Af:

Nana Toft, Journalist

60805169

Foto: Mikkel Berg Pedersen

Kontinuerlige telefonopkald. Konstante afbrydelser. Meget lidt tid til spisepauser eller toiletbesøg.

Sådan lød nogle af beskrivelserne af, hvordan det opleves at være koordinerende sygeplejerske, da der i 2021 blev afholdt et møde på ortopædkirurgisk afsnit på Regionshospitalet Viborg. Her var der samlet 15 sygeplejersker, der alle dækkede afdelingens koordinatorfunktion.

Der blev aftalt en ny pausekultur, ligesom der blev sat fokus på kompetenceudvikling. Men oversygeplejerske Susanne Nygaard Nielsen valgte også at rette blikket mod de mange opkald, der gjorde koordinatorerne mentalt trætte.

I dag er antallet af opkald fra særligt Opvågningen faldet markant: For dagvagterne er det gået fra 70 opkald alene fra Opvågningen til 15 på en uge.

“Vigtige opkald kan nu bedre komme igennem,” forklarer Susanne Nygaard Nielsen.

Ringer direkte
Forklaringen er en ny it-løsning, der gør det muligt for sygeplejerskerne i Opvågningen at se, hvilke sygeplejersker der har ansvar for hvilke patienter.

It-løsningen gør, at der på deres skærme er kommet en ny kolonne, hvor der i dag står navn og telefonnummer på den ansvarlige sygeplejerske på Ortopædkirurgisk.

Så hvor de før i tiden ville ringe til den koordinerende sygeplejerske, ringer de i dag direkte til en specifik sygeplejerske.

“Der er tilfælde, hvor et supplement til den skriftlige dokumentation kan være relevant, og her øger det sikkerheden, at relevante informationer går til den rette person,” forklarer Susanne Nygaard Nielsen.

Og måske er der flere, der kan drage nytte af den nye it-løsning. Nyheden om den er begyndt at sprede sig på hospitalet.

“Folk er ret nysgerrige. Det er jo et forholdsvis simpelt system, men det har et stort potentiale,” fortæller Susanne Nygaard Nielsen.

Sådan gør du

  1. Skaf monitorering på dine opkald
  2. Analysér data
  3. Samarbejd på tværs
  4. Kontakt it-kyndige og undersøg, hvad der er muligt
  5. Lav en effektmåling
  6. Spred din viden