Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hospitalsafdelinger indtager Instagram

TEMA: SOCIALE MEDIER: Stadig flere hospitalsafdelinger får egne Instagram-profiler, og ofte er det sygeplejersker, der står bag. Men der skal være retningslinjer, og personalet skal klædes på til opgaven, fastslår ekspert i strategisk kommunikation.

Sygeplejersken 2023 nr. 10, s. 16-19

Af:

Caroline Schønberg, Journalist

60805176

Billedtekst: En kollega på AUH’s akutafdeling har feriekage med, så det skal Instagram-
ansvarlig Marie-Louise Thomsen selvfølgelig dokumentere.

Foto: Michael Drost-Hansen

Den tomme traumestue omdannes kortvarigt til en kulisse. Hospitalspersonale iklædt blå uniformer stimler sammen. Med smil til op over begge ører og hænderne løftet i en vinkende bevægelse, kigger samtlige personer direkte ind i mobilens kameralinse. Click.

Gruppefotoet er Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospitals (AUH) første opslag på det billedbårne sociale medie Instagram. Fotoet er flankeret af en tekst, hvor afdelingen byder velkommen og opfordrer til at følge med.

Afdelingen er blot én af mange, der de seneste år har oprettet profiler og deler ud af dagligdagen på Instagram.

”Andre afdelingers indhold var interessant og oplysende. Så vi lod os inspirere og tænkte: Det vil vi også være med på.”

Det fortæller Marie-Louise Thomsen. Hun er specialeansvarlig sygeplejerske i traumecenteret på AUH’s akutafdeling, cand.mag. i læring og forandringsprocesser og ansvarlig for afdelingens Instagram-profil.
Sygeplejersken har været i kontakt med flere sygeplejersker, der ligesom Marie-Louise Thomsen ofte står med ansvaret for afdelingsprofilerne og driften af dem.

Den gode fortælling
For dem er det en sjov og spændende opgave at lave indhold til afdelingens Instagram. Marie-Louise Thomsen er særligt begejstret for at bidrage til den gode fortælling om hverdagen på afdelingen:

”Der er rigtig meget fokus på sundhedsvæsenet i medierne, og det er ofte de negative historier om skandaler og sygeplejerskemangel, der fylder. Derfor vil vi gerne være med til at fortælle de gode historier, og at vi også er nogle, der er glade for vores arbejde.”

Selvom det er de positive historier, der bliver fortalt på profilen, betegner Marie-Louise Thomsen det ikke som et glansbillede af afdelingen.

”Vi har også lavet et opslag om at være ramt, rørt og rystet, når man som medarbejder står med svære patientforløb og skal passe på sig selv. Så vi fortæller også, at det kan være hårdt at gå på arbejde.”

Lavede selv regler
Det lyder måske som et sjovt afbræk fra en ellers travl arbejdsdag, men det kræver mere end at være en ferm fotograf og have kolleger, der velvilligt medvirker, hvis man som afdeling drømmer om at være aktiv på sociale medier.

Inden Marie-Louise Thomsen oprettede afdelingens Instagram i november 2022, satte hun, fire kolleger og chefsygeplejersken sig ned for at lave en strategi til den kommende profil.

”Vi brugte et par måneder på at få arbejdsgange og det bagvedliggende struktureret. Hvem vil vi være, hvad vil vi fortælle, og hvordan skal vores opslag bygges op. Alt det ville vi have styr på, inden profilen gik i luften,” fortæller Marie-Louise Thomsen.

SoMe-praksis varierer
I praksis er det vidt forskelligt fra hospital til hospital og fra afdeling til afdeling, hvordan sociale medier drives og organiseres. Det viser dokumenter fra flere danske hospitaler, som Sygeplejersken har fået indsigt i.
På nogle hospitaler er der lokale retningslinjer eller anbefalinger for, hvordan afdelingerne må bruge sociale medier. Andre hospitaler lader det, som i Marie-Louise Thomsens tilfælde, være op til de enkelte afdelinger at implementere eventuelle guidelines.

En ting der dog går igen på de hospitaler, Sygeplejersken har været i kontakt med, er, at afdelingerne selv bestemmer, hvordan de driver deres sociale medier, hvor mange ressourcer de dedikerer til arbejdet, og hvem der har ansvaret.

60805190

”Dilemmaet ved sociale medier er, at jo mere man vænner sig til at vise et glansbillede, jo mere immun bliver man overfor, hvordan virkeligheden i virkeligheden ser ud,” siger Sine Nørholm Just, ekspert i strategisk kommunikation."

Kræver retningslinjer
Ifølge Sine Nørholm Just, professor i strategisk kommunikation ved Roskilde Universitet, kræver det grundige overvejelser, retningslinjer og en vis form for professionalisering, når man som afdeling er på sociale medier:

”Det tager tid at lave indhold til sociale medier, og det kræver, at man har nogle helt klare retningslinjer. Man skal bl.a. overveje, hvor meget opdatering af Instagram konkret skal fylde i hverdagen. Indholdet skal passe til modtagerne. Hvad vil man dele? F.eks. patienter, krisesituationer eller humor? Noget, som opfattes sjovt internt, er ikke nødvendigvis sjovt i en bredere cirkulation. Det kan være uetisk, hvis ikke direkte ulovligt, at lave opslag med patienter, så generelt anbefaler jeg, at man ikke gør det.”

Som afdeling kommunikerer man fra en organisation og skal derfor være bevidst om, at man ikke kan gøre som på ens personlige sociale medier. Sine Nørholm Just understreger, at indholdet skal afspejle hele afdelingen, og derfor skal man overveje, om ens kolleger også vil finde opslagene passende.

Bag de lukkede døre
Når hospitalsafdelinger kommer på Instagram, sker det oftest med formålet om at rekruttere nye kolleger eller at formidle viden til patienter, den brede befolkning såvel som til fagfæller.

Anne Sofie Jensen er intensivsygeplejerske og Instagram-ansvarlig på Bispebjerg Hospitals Intensiv Terapiafsnit. Da afdelingen kom på Instagram i februar 2021, var det med et mål om at tiltrække nye kolleger og promovere afdelingen udadtil.

”Vi bruger Instagram til at gøre opmærksom på, hvem vi er som afdeling, informere om vores uddannelsesmuligheder, gode sammenhold og arbejdsmiljø,” fortæller Anne Sofie Jensen og tilføjer:

”Vi kan ikke se, om profilen har en konkret effekt på rekruttering, men flere ansøgere nævner profilen og synes, den er god.”

På AUH’s akutafdeling henvender Instagram-opslagene sig til patienter og andre, der er interesserede i et kig bag de lukkede døre.

”Instagram giver os mulighed for løbende at fortælle vores egne historier og afmystificere, hvad der sker i vores store afdeling. Det kan være alt fra spændende ny forskning, til hvordan vi tager imod de yngste patienter i øjenhøjde,” siger Marie-Louise Thomsen, sygeplejerske og Instagram-ansvarlig.

De vil på sigt gerne inddrage patienter, men det må vente, da de stadig er ved at blive fortrolige med profilen, følgerne og effekten. Marie-Louise Thomsen fortæller, at der skal ligge en køreplan klar inden, ”for det er et stort ansvar”.

Noget som opfattes sjovt internt, er ikke nødvendigvis sjovt i en bredere cirkulation
Sine Nørholm Just, professor i strategisk kommunikation ved Roskilde Universitet

#udenfilter
Sygeplejersken har ikke fået adgang til Akutafdelingens Instagram-strategi, men Marie-Louise Thomsen siger, at der bl.a. altid skal være samtykke fra dem, som fremstår på fotos. Folk udefra skal give skriftligt samtykke, mens kolleger kan nøjes med mundtligt samtykke. Fotos skal være uredigeret og uden filter, og teksterne skrives i et letlæseligt sprog. Hvis der en dag kommer negative kommentarer, har de ligeledes en køreplan for, hvordan de skal besvares.

”Det er stadig nyt for os at være til stede på Instagram, så vi er i en læringsproces, hvor vi løbende reviderer strategien,” siger Marie-Louise Thomsen.

AUH har ingen politikker eller retningslinjer på SoMe-området. Så det var op til Marie-Louise Thomsen og kollegerne at beslutte, hvordan opstart og daglig drift skulle gribes an.

Alligevel mener hun, at de er klædt godt på til opgaven. De tog nemlig kontakt til hospitalets kommunikationsafdeling, som guidede dem undervejs:

”De vejledte os i, hvordan man skal begå sig på sociale medier, og hvad man skal være opmærksom på. Vi havde en kontaktperson, som vi kunne kontakte, når vi stødte på spørgsmål. Så vi har fået virkelig god sparring i at bygge vores strategi op.”

Klæd-på-kurser
Også på Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet kan afdelinger kontakte hospitalets kommunikationsafdeling, hvis de får brug for rådgivning til sociale medier.

Intentionen er god, men det er alfa og omega, at dem, der arbejder med profilerne, rent faktisk ved, at de kan få hjælp, siger Sine Nørholm Just.

Hun mener, at der er behov for at klæde de SoMe-ansvarlige ordentligt på. F.eks. gennem kurser eller ved på anden vis at konkretisere arbejdet, så de ansvarlige bl.a. ved, hvad der udgør et godt opslag til målgruppen, og hvordan man får succes med profilen.

Når fællestillidsrepræsentant (FTR) på Rigshospitalet Charlotte Vallys taler med sygeplejerskerne om sociale medier, er der, efter hendes opfattelse, ikke en entydighed omkring, hvad man må og ikke må på afdelingsprofilerne.

Hun kan godt se en idé i, at der kom tydelige fælles retningsliner for afdelingsprofiler.

”Nogle gange er de lidt overgivet til sig selv, så derfor kan jeg klart se en fordel ved klare retningslinjer. Men jeg kan også blive bekymret for, at det bliver for styret. Jeg tænker, mange er drevet af, at de selv har styringen, og det også er med til, at folk synes, det er spændende,” siger Charlotte Vallys.

Delte meninger
Både hun og tre af hendes FTR-kolleger fra landets største hospitaler fortæller, at sygeplejerskerne er overvejende positivt stemt for at bruge Instagram på afdelingerne.

”Sygeplejerskerne tager rigtig godt imod Instagram, og langt de fleste afdelinger har efterhånden en profil,” fortæller Charlotte Vallys.

FTR på Aahus Universitetshospital Marianne Østerlund Madsen oplever, at der er delte meninger om afdelingsprofiler. Mange er glade for det, mens nogle mener, man burde bruge tiden på noget andet.
På Odense Universitetshospital fortæller FTR Betina Kristensen:

”Instagram bliver brugt i en positiv ånd, og jeg synes, det er en fed måde at vise specialerne frem på og inspirere hinanden til at vise vores arbejde.”