Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Attraktive arbejdspladser, tak

"En nylig rundspørge viser, at 29 pct. af lederne i kommunerne og 52 pct. af lederne i regionerne mangler sygeplejersker."

Sygeplejersken 2023 nr. 10, s. 5

Af:

Grete Christensen, formand

60550277

At være sygeplejerske er fantastisk. Ingen tvivl om det. Som sygeplejerske redder du liv, du forebygger sygdom, du fremmer sundhed. Som sygeplejerske har du afgørende betydning for borgeres sundhed, patienters overlevelse og oplevelse af det danske sundhedsvæsen. Som sygeplejerske møder du mennesker i alle aldersgrupper og med vidt forskellige baggrunde.

Men rammerne for sygeplejerskernes arbejde anno 2023 er langt fra optimale. En presset hverdag får flere og flere sygeplejersker til at kigge efter et job i det private, da et sådant jobskifte også giver en lønmæssig gevinst. Samtidig er økonomien i regionerne og kommunerne så presset, at arbejdsgiverne allerede nu har åbnet budgetterne og planlægger store besparelser i 2023 og 2024.

Et par eksempler viser hvor barsk virkeligheden er: I Region Sjælland skal de i de sidste fire måneder af 2023 spare 158 mio. kr. primært på virkarkontoen og FEA-vagter (frivilligt ekstra arbejde). Dette vil naturligvis presse medarbejderne yderligere. På Bornholms Hospital i de lægefaglige og specialiserede sygepleje- og radiograffunktioner er manglen aktuelt 70 pct. En nylig rundspørge viser, at 29 pct. af lederne i kommunerne og 52 pct. af lederne i regionerne mangler sygeplejersker.

Mangel på sygeplejersker og andet sundhedspersonale er den største udfordring i det danske sundhedsvæsen i dag. Og patienterne mærker konsekvenserne hver dag i form af ventelister og et presset personale.

Politikerne og arbejdsgiverne er simpelthen nødt til at se på alle muligheder for at gøre forholdene for sygeplejerskerne og de andre sundhedsprofessionelle bedre og for at skabe nogle ordentlige rammer for de nye, der skal ind i faget. Det starter med lønnen.