Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Slut med FEA-vagter

Sygeplejersken 2023 nr. 10, s. 11

Af:

Mathilde Nyfos Ebbesen, Journalist

60805160

Region Sjælland skal spare 158 mio. kr. på sundhedsområdet. Besparelserne vil bl.a. betyde enden for FEA-vagterne, der har sikret sygeplejersker et tillæg på op mod 180 pct. af den normale timeløn for frivilligt ekstraarbejde. Overarbejde skal nu tilrettelægges, så det passer med de almindelige overenskomster og løntillæg.

Fyringer eller opsigelser
Ifølge Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Sjælland, kan fjernelsen af FEA-vagterne få konsekvenser for både sygeplejersker og patienter.

”Man må jo ikke planlægge overarbejde, men der er ikke tvivl om, at det her vil kræve overarbejde eller pålagte vagter. Hvis man nægter at arbejde på en pålagt vagt, kan man blive fyret for arbejdsvægring. Det er en stor indgriben i privatlivet, og det kan betyde opsigelser. Regionen har ikke råd til, at sygeplejerskerne forlader deres arbejdsplads,” siger hun.

FEA-vagterne kom meget i spil under corona-krisen, hvor manglen på arbejdskraft var stor. Sidenhen har vagterne været omdiskuterede, fordi en deltidsansat kan ende med at tjene mere end en fuldtidsansat gennem de bedre lønnede ekstratimer. Nu skal ekstraarbejdet i Region Sjælland helt omlægges.

Alle regioner skal spare
Det er ikke kun Region Sjælland, der skal spare. I en kronik i Jyllands-Posten skriver Danmarks fem regionsformænd, at der for alle regioner uundgåeligt kræves besparelser på sundhedsområdet. For Region Sjælland er det dog et ekstra stort problem, at sygeplejerskerne ikke kan tage FEA-vagter, ifølge Anne Marie Holst Sommer. Regionen har nemlig en stor mangel på sygeplejersker. I 2022 oplevede regionen en forgæves rekrutteringsrate på 64 pct.

Anne Marie Holst Sommer siger:

”Det er en farlig vej at gå ind på, fordi der i Region Sjælland mangler 20 pct. flere sygeplejersker end i de øvrige regioner. Vi er voldsomt pressede på sygehusene.”