Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Højere løn - flere sygeplejersker

LEDER. "To ud af fem sygeplejersker uden for sundhedsvæsnet svarer, at de vil vende tilbage, hvis løn og arbejdsvilkår forbedres."

Sygeplejersken 2023 nr. 12

Af:

Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde

61431081

Jeg har i skrivende stund været valgt som forkvinde for sygeplejerskerne i en uge. Tak for tilliden. Jeg er ydmyg over for opgaven og glæder mig enormt til at kæmpe for jer alle.

Der er nok at tage fat på. Som I kan læse længere inde i bladet, vælger mange sygeplejersker de offentlige sygehuse fra. Sygeplejersker sætter ord på, hvad der for dem var dråben for at søge væk. Og det er ikke faget, den er gal med.

Det viser en ny undersøgelse, vi har lavet sammen med regionerne. Løn og arbejdspres betyder, at mange ønsker noget andet i deres arbejdsliv. Det forstår jeg godt.

Konsekvenserne kender vi alt for godt. Ventelister. Travlhed. Uforsvarlige normeringer. Et sygehusvæsen i dyb krise. Men det gælder desværre for det samlede sundhedsvæsen. Alle sygeplejersker mærker dagligt, at ressourcerne er utilstrækkelige. Undersøgelsen viser også, at der er potentiale for at bryde den onde spiral.

To ud af fem sygeplejersker uden for sundhedsvæsnet svarer, at de vil vende tilbage, hvis løn og arbejdsvilkår forbedres.

Jeg er kommet hurtigt i arbejdstøjet som forkvinde for DSR og har med regeringen og arbejdsgiverne indledt trepartsforhandlingerne om et lønløft. Ambitionen er entydigt at sikre en højere løn til sygeplejerskerne.

Samtidig er det for mig afgørende at holde fast i principperne om faglig kvalitet, patientsikkerhed og medarbejdertrivsel i diskussionerne om bl.a. arbejdstid og vagtdeling.

Faglighed var sammen med bedre løn et af mine valgtemaer. Sygepleje og professionel omsorg er en grundsten i sundhedsvæsnet. Vi skal have som fortsat mål at udvikle faget. Ikke afvikle.

At få flere sygeplejersker kræver højere løn, og at vores fag sikres bedre rammer. Det budskab står jeg fast på ved forhandlingsbordet.