Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vi sender konstant nødblus op

Hørt. Huller i vagtplanerne og svært syge patienter, der må dele stue eller indlægges i samtalerum. Politikerne svigter stadig psykiatrien, skrev oversygeplejerske Rasmus Sleimann Nielsen i Politiken.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 14

Af:

Anne Witthøfft, Journalist

61812888

Foto:

Mikkel Berg Pedersen

”Dagligt ender vi i utålelige dilemmaer, der knuser fundamental moral og etiske principper.”

Sådan skrev Rasmus Sleimann Nielsen, oversygeplejerske i Psykiatrien i Skejby ved Århus Universitetshospital, i et debat-indlæg i Politiken i april. Dengang arbejdede han på et sengeafsnit specialiseret i personlighedsforstyrrelser under Afdeling for Depression og Angst.

I debatindlægget fortalte han om konsekvenserne af personalemangel og en gennemsnitlig belægningsprocent på 110.

”Vi bliver nødt til at presse de patienter, som efter vores vurdering har det bedst, til at udholde at dele stue med en anden patient. Vi overtaler patienter til udskrivelse, fordi pladsen skal bruges til andre og dårligere patienter. Vi ved godt, det er forkert, og det er rædselsfuldt, fordi det går imod vores faglighed, men rammerne tvinger os til at gøre det,” skrev han.

Patienter bliver også indlagt i samtalerum, og i en konkret episode, hvor to patienter blev nødt til at dele stue, forværrede det begge patienters tilstand og resulterede i en opkørt situation, hvor begge måtte have supplerende, beroligende medicin.

Positiv respons på indlæg
Til Sygeplejersken fortæller Rasmus Sleimann Nielsen, at det var længere tids opbygget frustration og magtesløshed, der fik ham til at forfatte debatindlægget.

”Det handlede om gentagne pressede situationer med ikke at kunne få vagt-planen til at hænge sammen og med at se patienter, pårørende og medarbejdere gå ned med flaget,” fortæller han.

”På hvert eneste morgenmøde snakkede vi om personalemanglen og sygemeldingerne, og hvor vi skulle placere patienterne og om, at det ikke holdt i længden.”

Han understreger, at hans kritik ikke er rettet mod hans ledelse, som han mener ikke kan gøre mere indenfor de nuværende rammer.

Politisk omsorgssvigt
Løsningen kræver ifølge Rasmus Sleimann Nielsen en vedvarende politisk vilje og interesse for at skabe en mere bæredygtig og sammenhængende psykiatri på tværs af kommunale og regionale indsatser. En interesse, han oplever, kun opstår i forbindelse med et valg eller en tragisk hændelse som skyderiet i Fields i København.

Som han skrev i Politiken:

”Vi sender stadig nødblus op, men de bliver ignoreret. Det politiske omsorgssvigt af patienter, pårørende og med-arbejdere i psykiatrien fortsætter.”

Nyt job
I dag har Rasmus Sleimann Nielsen fået nyt job.

”Jeg ville gerne være blevet på afdelingen meget længere. Men jeg savnede tid til ledelsesopgaverne. Så da der kom et andet spændende job i retspsykiatrien, valgte jeg at skifte for at fremtidssikre mig selv. I retspsykiatrien er der en helt anden tid til ledelse.”