Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Danske Regioner vil styrke forskning

I et nyt udspil fremlægger Danske Regioner 14 anbefalinger, som har til formål at styrke sundhedsforskningen i Danmark. Bl.a. er patientnær og tværsektoriel forskning i fokus, hvilket er positivt set fra et sygeplejefagligt perspektiv, mener professor i sygepleje.

Sygeplejersken 2023 nr. 3, s. 8

Af:

Diana Mammen, journalist

sy3-2023_akt_hvordan-styrker-vi-born-og-unges-mentale-sundhedForskning er afgørende for at fremtidssikre sundhedsvæsenet. Det er essensen i Danske Regioners nye forskningsudspil ’En klar retning for sundhedsforskning i Danmark’. Heri præsenteres 14 anbefalinger, som har til hensigt at styrke dansk sundhedsforskning. 

Selvom udspillet er holdt i meget generelle termer, mener forskningschef og professor på Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet, Bibi Hølge-Hazelton, at det er væsentligt for sygeplejerskerne. Hun fremhæver tre af anbefalingerne.

Patientnær forskning 

”Jeg ser især sygeplejerskerne repræsenteret i det punkt, hvor man ønsker, at flere penge skal gå til patientnær forskning. Det kunne f.eks. handle om relationer, patientens perspektiv og omsorg. Det er forskningsområder, som vedrører sygeplejerskerne og derfor vil komme vores faggruppe til gode,” forklarer hun.

Hun fremhæver også anbefalingen om at kortlægge, hvor der mangler forskning i det tværsektorielle sundhedsvæsen.

”Det er et arbejdsområde, som i høj grad varetages af sygeplejerskerne. Derfor er det nærliggende at tro, at fremtidig forskning både vil blive varetaget af og handle om os.”

Mangler ledelsesstøtte

Det sidste punkt, Bibi Hølge-Hazelton fremhæver, er, at sundhedspersonale skal kunne forske som en del af deres karrie-revej. En anbefaling, der også fremgår af Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil.

”Det er noget, vi arbejder med at gøre til en mulighed for de sygeplejersker, der ønsker det. Men det kræver, at man i praksis er klar til implementering af nye tiltag som f.eks. den konkrete anbefaling fra Danske Regioner,” siger forskningschefen, som af den årsag også savner at læse om behovet for kulturudvikling og ledelsesstøtte. 

”Opbygning af forskningskapacitet og -kultur i klinisk praksis er afhængig af visionære, faglige ledere, der formår at prioritere og insistere på, at sygeplejen kontinuerligt udvikles. Det er en vigtig men svær opgave i en struktur, der er så driftsorienteret, som sundhedsvæsnet er i dag,” siger Bibi Hølge-Hazelton.

Mens Danske Regioner vælger at sætte spot på forskningen, gør regeringen dog det modsatte. I regeringens akutplan er meldingen, at forskning og udvikling er noget, der kan sættes på pause. 

”Det er ekstremt kontraproduktivt,” mener Bibi Hølge-Hazelton.