Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: 'Fortællinger fra stue 62 - en traumepatients møde med hospitalsverdenen', 'Den nye udviklingspsykologi - et livslangt perspektiv'' og 'Det ser fint ud på røntgen - på reportage som patient'.

Sygeplejersken 2023 nr. 4, s. 46-48

Manifest for omsorg i sundhedsvæsenet

Fortællinger fra stue 62

Heidi Honig Spring
Fortællinger fra stue 62 - En traumepatients møde med hospitalsverdenen
Fag og Kultur, 2023, 240 sider - 239,95 kr.

Ordet manifest betyder håndgribeligt og åbenbart, og det er den stærke bog om livet som traumepatient efter mødet med den højresvingende bil, som efterlader Heidi med skader i hele kroppen. 

Unik sygepleje og behandling, men også rystende eksempler på det modsatte. Forfatterens pædagogisk-psykologiske fagområder skinner igennem og efterlader læseren med håndgribelige løsninger mod et mere omsorgsfuldt sundhedsvæsen. 

F.eks. når de skarpe skillelinjer mellem kropsfelterne i forhold til lægernes specialer reducerer Heidi til 10 x 15 centimeters kød alt efter hvor på kroppen, hun bliver tilset.  

Ved mødet med de to sygeplejersker, som arbejder indforstået sammen som et gammelt, lykkeligt og velfungerende ægtepar. De får nurset, vendt, drejet og plejet Heidi på nænsommeste vis, så hun dårligt registrerer smerterne fra sine mange brud. 

Eller mødet med omsorgssvigt: ”Kan du tage hovedet lidt op og åbne munden, spørger hun som en ordre. Fra min frøperspektiv-position åbner jeg munden, og sygehjælperen fører skeen med suppe ind i min mund. Det foregår hektisk og i mekaniske ryk. Jeg kan ikke følge med, suppen er brændende varm, og den gør ondt i min mund. Vi har ingen dialog, og sygehjælperen kigger med et fraværende blik ud i luften”.

Ved mødet med lægens himmelvendte øjne og dybe suk efter at have spurgt, hvordan Heidi har det, men stopper hende og siger: ”Hold da op, der er mange ord. Det her har jeg slet ikke tid til”. Den dygtige og kompetente fysioterapeut, som empatisk instruerer i CPAP. Sygeplejersken, som uden forvarsel sætter CPAP-masken over næse og mund og vrisser: ”Hvad er der galt med dig?”

Når der bliver tørret blod af, fjernet sårskorper og endnu en omgang tynd fæces fjernes med en naturlighed, der gør, at den sidste snert af værdighed kan bevares og at man bliver set som menneske. 

Når madrester og beskidte tallerkener hober sig op. Når sygehjælperen skælder ud og irriteret udbryder, at ”det er da ikke noget at ringe om”. 

Når skønne øjeblikke i sygeplejen udfolder sig i mødet med sygeplejersken, som strikker en sok, der kan komme rundt om fodens jernfikseringer. Sygeplejersken der med største selvfølgelighed bestiller mad, hvis patienten selv har glemt det, og hende der snerrer, ”at det har vi da sandelig ikke tid til”.

Hvordan sygeplejerskens ord, nærvær og glødende milde øjne virker helende i nuet og giver overskud. Mødet med den handlekraftige sygeplejerske som er rap i replikken, fandenivoldsk, morsom, og som er guld værd på dage, hvor alting er noget forbandet l.o.r.t.

Bogen er en page-turner, vi kan lære af, og det bliver helt tydeligt at relationsdannelse, kontekstafstemning, koordination og inddragelse af patienten ikke overraskende er helt afgørende for oplevelsen af trivsel, tryghed og at blive lyttet til. 

Maj Siercke, fagredaktør, ph.d.

Udviklingspsykologi hele livet

Den nye udviklingspsykologi

Dion Sommer, Marianne Eg, Susanne Friis Søndergaard og Lars Larsen
Den nye udviklings-psykologi – et livslangt perspektiv
FADL’s Forlag, 2022, 296 sider - 399,95 kr.

Bogen giver indsigt i menneskets psykologiske udvikling fra foster til alderdom og kan varmt anbefales. Det livslange udviklingspsykologiske fokus gør den højaktuel for professionelle og studerende, der arbejder med mennesker uanset aldersgruppe.

Bogen er letlæselig, og man bliver taget i hånden fra starten med den historiske udvikling inden for udviklingspsykologien. Her viser den, hvordan den epoke, det samfund og den kultur, vi vokser op i, er afgørende for vores forståelse af menneskets udviklingsforløb.

Tidligere har udviklingspsykologien været synonym med børnepsykologi, men i dag beskæftiger den sig med mennesket gennem hele livet: Fosterstadiet, voksenalderen, alderdom og død. Den nye måde at anskue udviklingspsykologien på starter ved undfangelsen. Her beskriver forfatterne elegant fosterets udvikling og de epigenetiske påvirkninger, som det udsættes for i fostertilværelsen. Menneskets udvikling afbildes kronologisk efter aldersperioder med fokus på udviklingsmæssige livs- og kernetemaer. Derfor fungerer bogen også rigtig godt som en opslagsbog.

Barnealderen er karakteriseret ved den tidlige tilknytning, udvikling af mentaliseringsevnen, den kognitive og den sociale udvikling samt udviklingen af identiteten - både gennem den tidlige barnealder og videre gennem puberteten. Samt betydning af konteksten, relationer og ydre sociale påvirkninger af børn og unge gennem institutionalisering.

De mange forskellige perspektiver, som inddrages i hver livsperiode, giver læseren et nuanceret indblik i forskningen på området og gør bogen interessant at læse. I flere af livstemaerne udfoldes en underliggende kobling til sundhedsvæsens udfordringer, hvor den nye forståelse af udviklingspsykologien ”fra samfund til celle”, både bliver både relevant og nærværende. En gennemgående akse er diversiteten i det senmoderne samfund og fremhævelsen af forskellige billeder af den ”normale” måde at leve på i og på tværs af bestemte aldersgrupper.

Alderdommen skildrer den: ”normale, patologiske, vellykkede og optimale” aldringsproces og behandler begreber som alderisme (diskrimination af ældre). Udfordringer i alderdommen og håndtering af den fremstilles seriøst, og der er forslag til, hvordan vi selv kan få et langt og godt liv.

Sidst i bogen er en smart sammenfatning over den psykologiske udvikling i de forskellige aldersperioder. Det giver et supergodt overblik over et nuanceret og komplekst felt.

Bogen er velskrevet af kompetente forfattere udi sygeplejen og psykologiens verden. Den læner sig op ad anerkendte teorier og evidensbaseret forskning, som gør den troværdig. Teksten er krydret med faktabokse, refleksionsspørgsmål og figurer som virkemidler til at holde læserens fokus. Og det gør den på allerfineste vis.

Helene Winding, sygeplejerske, lektor og koordinator for BørneBuddies og Lotte Evron, sygeplejerske, ph.d., lektor, begge på KP, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser. 

 

Det nødvendige patient-perspektiv

Det ser fint ud

Anne Meiniche
Det ser fint ud på røntgen - På reportage som patient
Forlaget Linjeskift, 2023, 186 sider - 249,95 kr.

For 22 år siden var journalist Anne Meiniche og hendes familie involveret i en alvorlig trafikulykke. Det kom der bestsellerbogen ’To kaffe og staveplade’ ud af. En erfaringsbaseret beskrivelse af livet som intensivpatient og kampen for at genvinde hverdags-livet. Det var ikke tanken, at den skulle følges op af en toer. Imidlertid har Anne Meiniche de seneste år haft behov for at genbesøge sundhedsvæsenet, og det har ikke ligefrem genereret gensynsglæde. Tværtimod. 

Trods sundhedsvæsenets mangeårige ønske om at ”sætte patienten i centrum”, er det langt fra den oplevelse, Anne Meiniche har som patient. Bogen ’Det ser fint ud på røntgen’ indeholder utallige beskrivelser af, hvordan Anne Meiniche ikke bliver inddraget, selv når hun har stærke smerter og en klar fornemmelse af, at en hofteoperation har resulteret i en betydelig forskel på benlængden. 

Under læsningen fik jeg ondt i maven over, hvor lidt der bliver lyttet til selv en ressourcestærk patient og hendes medrørende. Jeg tør ikke tænke på, hvordan et lignende forløb ville have set ud, hvis patienten havde været mindre autoritetstro og vedholdende. 

Anne Meiniche forventer omsorg fra sygeplejersker og bemærker med glæde, når der f.eks. er tegnet en sol og skrevet ”Velkommen Anne” på en tavle. Desværre oplever Anne Meiniche under sit nylige forløb, at omsorgen er kommet under pres, og at tempoet er meget højere blandt sygeplejersker, end det var tilfældet for godt 22 år siden. 

Man kan indvende, at Anne Meineches bog er en subjektiv beskrivelse. Som kvalitativ forsker vil jeg dog hævde, at patientperspektivet giver dybde og bredde til den biomedicinske viden, og at hvis en given oplevelse eksisterer, så er det ligegyldigt, hvorvidt det er én eller 100, der har den. 

Jeg anbefaler bogen til alle med interesse for sundhedsvæsenet. 

Bente Martinsen, lektor, ph.d. og uddannelsesleder, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet 

Fagredaktørens udvalgte v/ Maj Siercke, ph.d., fagredaktør Sygeplejesken og Fag&Forskning

 

Lars Hyldstrup og Jens-Erik Beck Jensen
Hvad er osteoporose?
FADL’s Forlag 2022, 272 sider – 299,95 kr.

Osteoporose er den lydløse tyv, som ca. 650.000 danskere lider af. Den stjæler calcium fra knoglerne i årevis, inden diagnosen stilles. Oftest sker det ved spontane frakturer eller ved fald. 
Bogen er rigt illustreret med uddybende faktabokse, forklarende figurer og visuelle grafer. De veldisponerede, overskuelige og læsevenlige kapitler er målrettet en bred målgruppe. 
Formidlingen er pædagogisk opbygget med nyeste viden om osteoporose. Den medicinske viden om osteoporose suppleres med præsentation af en tværfaglig tilgang til fysisk aktivitet, træning og hjælpemidler samt lægemidler mod osteoporose. Der er fokus på danskernes levevis med mere og mere fravær af fysisk aktivitet i arbejdslivet og de udfordringer, det medfører fremadrettet. Opsporing, forebyggelse og behandling af osteoporose er vigtig i hele sundhedssektoren.

 

Poul Videbæk og Raben Rosenberg
Hvad er angst og stress?
FADL’s Forlag 2022, 300 sider – 289,95 kr.

Læserne indføres i de meget alvorlige og ofte ubærlige lidelser, når angst, stress og mistrivsel dominerer hverdagslivet. Angst og stress har flere overlappende symptomer, der også kan føre til mistrivsel. Angst og stress kan forstærkes indbyrdes. Angst er en diagnose karakteriseret ved en følelse fra ubehag til panik. Stress er ikke en sygdom i klinisk forstand, men en tilstand af belastning/overbelastning med fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer.
I det professionelle arbejde kan bogen hjælpe med at afklare, om det er i psykiatrien, der må hentes hjælp, eller i almen praksis – eller begge dele i et samarbejde.
På yderst fagligt kompetent vis præsenteres fagligt solid viden, der er vigtig og dækkende at have indblik i. Kapitlerne kan læses som en helhed, men de enkelte kapitler er også velegnede til en specifik fordybelse.

 

Line Buhl, Mogens Rishøj, Peter Christian Leutcher
Rejsemedicinsk håndbog 2023/24
240 sider – 299,95 kr.

Hvad skal du have med i dit rejseapotek, hvis du rejser i mere end tre uger til områder med et dårligt udbygget sundhedsvæsen og tropisk vandforsyning? Rejsemedicinsk håndbog er en praktisk guide for sundhedsfaglige personer, som yder rejsemedicinsk rådgivning, eller til rejsende i områder med et mangelfuldt sundhedsvæsen. Bogen udkom for første gang for 20 år siden og er nu opdateret efter nyeste nationale og internationale retningslinjer som et fundament for den rejsemedicinske rådgivning i Danmark, hvor de væsentligste sygdomme, infektionsprofylakse, rejsemedicinske råd og anbefalinger præsenteres. Bogen er opdelt i to dele. De hyppigste rejserelaterede sygdomme og tilstande/uheld og et indeks med anbefalinger til de forskellige lande i alfabetisk orden. Bogen skal ses som en supplerende reference, idet en mere detaljeret viden er tilgængelig på Statens Serum Institut (www.rejse.dk).