Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klog på UTH: Justér insulindosis efter blodsukker

Sygeplejersken 2023 nr. 5, s. 12

Hvis blodsukkeret er højt, er det vigtigt, at borgeren får sin insulin. Hvis blodsukkeret er lavt, skal borgeren muligvis have mindre eller slet ingen insulin.

Rapporterede, utilsigtede hændelser viser, at det kan have alvorlige eller i værste fald dødelige konsekvenser, hvis sundhedspersonale, der håndterer medicin på f.eks. plejecentre og i hjemmesygeplejen, ikke tilpasser insulindosis efter det aktuelle, målte blodsukker.

Vær opmærksom på at:

  • reflektere over og justere insulindosis ud fra borgerens målte blodsukker
  • have klare aftaler om blodsukkerkontrol og reagere herefter samt at følge en behandlingsplan
  • kende til symptomer på lavt og højt blodsukker og reagere derefter.

Læs mere på stps.dk > Læring > Utilsigtede hændelser > Klog på UTH