Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Værdien af omsorg skal frem i lyset

Sygeplejersken 2023 nr. 5, s. 5

Af:

Grete Christensen, formand

sy5-2023_leder-grete_oploeft

Sundhedsvæsenet har de seneste årtier været styret af målinger af produktivitet, effektivitet og kvalitet. Vi måler dét, som kan måles. 

Samtidig er det blevet negligeret og fejlagtigt nedprioriteret at synliggøre værdien af den omsorg, som hver dag ydes til borgere og patienter – den omsorg, som ofte er det afgørende for patienternes samlede oplevelse af deres behandling i det danske sundhedsvæsen. 

I dette nummer af Sygeplejersken stilles der netop skarpt på omsorgen i sygeplejen og den manglende værdi og synlighed, omsorgen har i sundhedsvæsenet.

Inde i bladet kan du bl.a. læse om Emilie Kragh på Lungemedicinsk Afdeling på Herlev Hospital og Teitur Vágadal, sygeplejerske i Aarhus Kommune.

Begge oplever, hvordan en hverdag med travlhed og afbrydelser tager vigtig tid fra dét, vi ikke måler på – omsorgen og relationen til den enkelte borger og dennes pårørende. 

Der er brug for, at værdien af omsorgen til patienterne kommer frem i lyset. Der er brug for, at omsorgen måles på lige fod med måling af kvalitet, effektivitet og produktivitet. 

Det starter med, at vi skal være bedre til at tale om omsorg og italesætte, hvordan tid til den enkelte patient er afgørende for omsorgen i sygeplejen og dermed patientsikkerheden

Regeringens netop nedsatte Strukturkommission har en vigtig opgave med bl.a. at udarbejde anbefalinger til bedre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne og ikke mindst synliggøre værdien af den nødvendige omsorg for borgerne. I Dansk Sygeplejeråd er vi klar til at gå i dialog og konstruktivt bidrage til kommissionens arbejde.