Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Projekt bekæmper medicinfejl

Sygeplejersken 2023 nr. 5, s. 12

Af:

Caroline Schønberg, journalist

Risikoen for medicinfejl på landets bosteder er stor. Så stor, at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at medicin på bosteder hører til et af de største risikoområder inden for patientsikkerhed.

15 botilbud fra 10 kommuner har de seneste to år deltaget i projektet ’Medicinsikre botilbud’. De har fået redskaber til at reducere medicinfejl bl.a. gennem øget viden om medicinering og sikre arbejdsgange.

Det var ikke muligt at give et præcist billede af medicinfejl før og efter projektet, da dataindsamlingen på botilbudene var uorganiseret inden projektstart.

”De resultater, vi ser, vidner om, at botilbuddene nu følger data og ved, hvor de står. De er gået fra synsninger til fakta, og det er en forudsætning for at kunne skabe forbedringer,” siger Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse.