Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Undersøgelse overrasker

Sygeplejersken 2023 nr. 5, s. 9

Af:

Caroline Schønberg, journalist

sy5-2023_akt_goedstrup_hospital_original

”Jeg har følt mig glad og i godt humør de seneste to uger”.

Det er ét af de fem udsagn, som de ansatte på Regionshospitalet Gødstrup (tidligere Hospitalsenheden Vest) har taget stilling til. Før og efter hospitalets udflytning blev samtlige ansatte nemlig bedt om at vurdere deres mentale sundhed i en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen viser, at de ansattes mentale sundhed ikke har taget nævneværdig skade af udflytningen. Overordnet ses der et lille fald i den mentale sundhed. 

Efter flytningen i efteråret 2022 rapporterede 8 pct. en meget lav trivsel. Det er blot 2 pct. mere end før flytningen i foråret 2021. Resultaterne overrasker forskerne bag projektet.

”Omorganisering er hårdt for de ansatte, da det berører mange dele af deres arbejdsliv. Med udflytningen har alle fået ny arbejdslokation, nye kolleger og mange har fået ændrede opgaver og nye praksisser. Derudover har sundhedspersonalet de seneste år været hårdt presset af bl.a. effektiviseringer og covid-19. I det lys kunne man have frygtet, at de ansatte havde færre mentale ressourcer,” siger Louise Møller Pedersen, seniorforsker og projektleder på forskningsprojektet.

Prioritér mental sundhed

Selvom de ansatte tilsyneladende ikke har lidt under udflytningen, mener Louise Møller Pedersen, at den mentale sundhed skal prioriteres:

”De sundhedsprofessionelle er den vigtigste ressource i sundhedsvæsenet, og deres mentale sundhed bør være højt prioriteret. Med vores projekt udvikles der blandt andet redskaber, som kan understøtte den mentale sundhed ved kommende hospitalsomorganiseringer.”

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt om udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup. Projektet løber frem til slutningen af 2023, hvor en samlet rapport indsendes til Arbejdsmiljøforskningsfonden.