Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

8-timers arbejdsdag indført

Den store mangel på sygeplejersker betød dog, at deres lange arbejdsdage fortsatte efter 1945.

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 28-29

sy6-2023-dengang

I sommeren 1945 blev det vedtaget, at hospitalssygeplejerskers arbejdstid i hele landet skulle nedsættes til otte timer om dagen.

Rigshospitalet og de statsejede hospitaler havde allerede i årene inden gradvist sat sygeplejerskernes arbejdstid ned, så den på papiret var 8-9 timer.

I virkeligheden var nattevagten dog fortsat på 12-14 timer.

Sygehusejerne argumenterede nemlig for, at nattevagter ikke kunne betragtes som effektivt arbejde.

Den store mangel på sygeplejersker betød, at deres lange arbejdsdage fortsatte efter 1945.

Men, som beskrevet i ’Tidsskrift for Sygeplejersker’, bevirkede det, at sygeplejersker nu fik overtids-betaling for alt arbejde udover otte timer.

Billedet, som er fra perioden 1945-1948, viser fire sygeplejeelever fra Vejle Amts Sygehus. 

Tekst og foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum