Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Når vi har fri, har vi fri

Med den regionale arbejdstidsaftale i hånden hjælper tillidsrepræsentant Mikkel Egelund sine kolleger med at passe på sig selv og holde fri, når de har fri.

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 37

Af:

Christina Sommer, journalist

sy6-2023_tr_mikkel-egelund
Hvad har du lært af forløbet?

Hvor vigtigt det er at være synlig som TR, da jeg er afhængig af, at mine medlemmer kommer til mig, hvis de undrer sig over noget. Jeg forsøger at være opsøgende, men kommer medlemmerne ikke, begrænses min føling med, hvad der foregår i afdelingen. 

Færre opkald i fritiden om, hvor man skal møde ind dagen efter, er nu en realitet for sygeplejerskerne på Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitetshospital. Takket være tillidsrepræsentant (TR) Mikkel Egelund.

Han blev for et års tid siden opmærksom på, at mange kolleger blev kontaktet af ledelsen i fritiden om, hvor de skulle møde ind dagen efter. Afdelingen består af to sengeafsnit, en modtagelse og et ambulatorium, og på det tidspunkt havde ledelsen ofte brug for at sende sygeplejerskerne rundt mellem de forskellige steder fra dag til dag, afhængigt af evt. huller i vagtplanen.

”Mange kolleger fandt tryghed i at vide, hvor de skulle møde. Men som TR er jeg meget optaget af, hvordan vi bedst passer på os selv inden for de rammer, vi har. Bliver vi kontaktet i fritiden om mødested dagen efter, anser jeg det som et tilkald jf. den regionale arbejdstidsaftale. Det giver automatisk tre timers overarbejde,” fortæller Mikkel Egelund, der også er klinisk sygeplejespecialist.

Fif i nyhedsbrev

Mikkel Egelund gik i dialog med ledelsen, så de sammen kunne finde en løsning, der honorerede kollegernes behov for tryghed, men også minimerede forstyrrelser i fritiden. 

”Når vi har fri, har vi fri. Mit budskab til ledelsen var, at det er dyrt at ringe i fritiden – det er jo en besked, der kan gives i arbejdstiden, hvis bare ledelsen bliver bedre til at planlægge. Og færre opkald og forstyrrelser bidrager også til et bedre arbejdsmiljø.” 

Mikkel Egelund er TR for omkring 110 sygeplejersker fordelt på flere matrikler. Han deltager derfor på introduktionsmøder for nyansatte, hvor han kort præsenterer de overenskomstmæssige vilkår og rettigheder, inkl. arbejdstidsaftalen. 

Hver måned udsender han et nyhedsbrev med nyt fra afdelingen og DSR, inkl. et fast fif om, hvad man har ret til i forhold til arbejdstidsaftalen. 

Ledelsen kontakter stadig kolleger i fritiden, men ikke så ofte som før:

”Der er større fokus på, hvornår de gør det, for lederne ved, at det koster penge. Det kræver konstant fokus på planlægning, men også at ledelsen minimerer de her skift mellem afsnittene.” 

Vil du som tillidsvalgt eller medlem fortælle om den forskel, tillidsvalgte gør, så skriv til redaktionen@dsr.dk