Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker tier i frygt

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 6-7

Af:

Caroline Schønberg, journalist

sy6-2023_akt_ytringsfrihed

Det kan være svært at stå frem med kritik som offentligt ansat. Flere møder nemlig negative reaktioner, hvis de ytrer sig kritisk om forhold på deres arbejdsplads.

I 2019 gik sygeplejerske Signe Dalsgaard Jakobsen i medierne med kritik af forholdene på hendes daværende afdeling. Men da klinikchefen ”på en pæn måde, indpakket i en trussel” fortalte hende, at udtalelserne kunne få konsekvenser for hendes kollegers autorisation, endte hun skrækslagen med at trække sine udtalelser tilbage.

Men denne gang er anderledes. Signe Dalsgaard Jakobsen har opsagt sit job og tager nu bladet fra munden. I en kronik i Politiken i april i år skriver hun bl.a., at hun nægter at arbejde under den tavshedskultur, der ifølge hende eksisterer i sundhedsvæsenet.

Her fortæller hun, at der hersker en hierarkisk ledelsesform på landets hospitaler, ”der betyder, at man som fagprofessionel ofte føler, at man råber for døve ører, når man forsøger at gøre opmærksom på de elendige forhold, vi arbejder under. Hvis man derimod forsøger at gå til medierne, bliver man lukket ned, hurtigere end man kan nå at sige patientsikkerhed.”

Brug din ytringsfrihed

Ifølge Oluf Jørgensen, mediejurist og ekspert i ytringsfrihed, har der altid været langt imellem offentligt ansatte, der udtaler sig om kritisable forhold i offentligheden.

”Det skyldes bl.a. frygten for, at ytringerne fører til negative reaktioner fra ledelse eller kolleger. Derfor tier man stille og nøjes med at tale med de nærmeste,” siger han.

I kronikken skriver Signe Dalsgaard Jakobsen, at ”hvis ingen siger fra, og personaleflugten fortsætter, vil grænserne for, hvad der tillades, fortsætte med at rykke i den forkerte retning.”

Oluf Jørgensen opfordrer til, at flere bruger deres ret til at ytre sig. Han henviser til den verserende sag på Aarhus Universitetshospital, hvor læger i månedsvis har indberettet forsinkede tarmkræftoperationer til ledelsen gennem regionens whistleblower-ordning. Men uden effekt. Den kom først ved offentliggørelsen.

”Sagen illustrerer, at offentligheden er vigtig og i nogle tilfælde nødvendig for at få gjort noget ved kritisable forhold. Det vil være godt, hvis flere offentligt ansatte har modet til at stå frem,” siger han.

Jeanette Leth

Jeannette Leth
sygeplejerske, Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup

Upopulær for patienternes skyld

Hvorfor gik du i medierne?
”Allerede i 2021 manglede vi sygeplejersker og læger på akutmodtagelsen i Holstebro. Min tillidsrepræsentant bad mig fortælle om de kritisable forhold i en video, som skulle vises til regionspolitikerne. Efterfølgende bad min ledelse mig også om at tale med journalister.”

Hvilke konsekvenser fik det?
”I begyndelsen fik jeg kun positiv respons fra kolleger, ledelsen og omverdenen. Men forholdene ændrede sig ikke, heller ikke da vi flyttede til Gødstrup. Jeg er blevet ved med at ytre mig om, at vi stadig har for mange patienter. 
Patientsikkerheden er fortsat i fare, hvilket fik en af vores overlæger, Anders Møllekær, til at gå i medierne og i sidste ende sige op i marts. Jeg var en af ophavsmændene til en støtteerklæring til lægerne og stillede fortsat op, hvis journalister kontaktede mig. Vi har også forgæves forsøgt at komme i dialog med ledelsen. Opbakningen er så småt begyndt at smuldre. Der er sket meget, også internt. Det har været hårdt. Mit forhold til dele af min ledelse er i dag anspændt. 
Det er ok, vi ikke er enige om alt. Men jeg vil også i fremtiden benytte min ytringsfrihed til gavn for patienterne. Jeg går ikke efter personer, men et system, som vi skal turde tale om - for patienternes skyld.  Ellers bliver det aldrig anderledes.”

 

Tasja Birkekjær Korfitz

Tasja Birkekjær Korfitz
specialsygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit, Esbjerg 

Patienternes talerør

Hvorfor gik du i medierne?
”Vi ønskede at gøre esbjergenserne opmærksomme på Region Syddanmarks planer om at lukke akutmodtagelse og sengeafsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit her i Esbjerg. Politikerne havde gået meget stille med det, og vi ville gerne råbe befolkningen op, så de også kunne nå at komme med høringssvar. Vi vidste, at lukningen ville føre til en klar forringelse af vores tilbud til de unge i psykiatrien.”

Hvilke konsekvenser fik det?
”Planerne blev desværre vedtaget, og vi står til at lukke 1. september. Men jeg tvivler på, vi kan drifte så længe. Folk er begyndt at søge væk. 
Mange kolleger har sagt, at de syntes, det var fedt, at vi kontaktede medierne. Der var en del, som til start gerne ville være med, men ikke helt turde af frygt for evt. konsekvenser. Ledelsen har forholdt sig tavst, men har efterfølgende sendt nogle beskeder ud til personalet om, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi agerer i medierne. Måske for at prikke lidt til os, der gjorde det. 
Vi har hele tiden været meget skarpe på, at vi taler på egne og ikke psykiatriens vegne. Og jeg vil gå i medierne igen, hvis jeg oplever noget uretfærdigt på mine patienters vegne. Her var jeg talerør for de unge og deres pårørende, der ofte ikke kan råbe op selv. Det gør jeg gerne igen.”

Pia Lüders

Pia Lüders Røge
sygeplejerske, Kalørgruppen, Odense Kommune. Vinder af Kirsten Stallknecht Prisen 2017

Opbakning fra kollegerne

Hvorfor gik du i medierne?
”I 2015 gennemførte Odense Kommune store forandringer i hjemmeplejen. Det udfordrede vores monofaglighed og medførte bl.a. meget overarbejde og øget vikarforbrug. Det dokumenterede jeg i en beretning fra en tilfældig arbejdsdag på 10 timer. Beretningen kom i fagbladet Sygeplejersken i 2017 sammen med en artikel om situationen.”

Hvilke konsekvenser fik det?
”Mine kolleger underskrev beretningen, som vi også sendte til ledelsen. Efterfølgende var jeg i flere lokale medier, som belyste problemstillingen. Den blev også taget op på flere stormøder i regi af Dansk Sygeplejeråd. 
Min beretning blev brugt flere steder, bl.a. af min fællestillidsrepræsentant, som et håndgribeligt bevis på situationen. Den blev en del af et større opråb. Jeg tror, at Kirsten Stallknecht Prisen 2017 var med til at give budskabet endnu mere gennemslagskraft.
Politikerne lagde en langsigtet strategi om at rekruttere flere sygeplejersker, og mængden af overarbejde og brug af vikarer faldt i årene efter. 
Jeg oplevede stor opbakning fra mine kolleger. Jeg kan kun opfordre sygeplejersker til at ytre sig, hvis de oplever urimelige arbejdsvilkår. Det er vigtigt at bringe vores faglighed i spil, hvis vi ønsker at forandre noget.”