Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Uberettiget kritik af journal-snageri

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 15

Af:

Mai Brandi Ludvigsen, journalist,

Lotte Havemann, journalist

Bortvisning og politianmeldelse var en del af retorikken, da Region Hovedstaden og Region Sjælland sendte en pressemeddelelse ud om, at medarbejdere havde kigget uberettiget i 13-årigs journal i en bortførelsessag fra Vestsjælland.

De to regioner burde ifølge formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen have undersøgt sagen bedre, inden de sendte så omfattende kritik afsted. I hvert fald har ingen af Dansk Sygeplejeråds medlemmer, som blev hjemsendt, kigget i journalen uden at have en faglig grund.

”Man var straks ude at tale om sanktioner fra allerøverste hylde, inden arbejdsgiverne overhovedet havde styr på, om der var ild i den brand. Det var der så ikke, og det er vi lettede over. Men det er bekymrende, at arbejdsgiverne har håndteret det på en måde, som skaber mistillid til medarbejderne og beklikker konkrete medarbejderes troværdighed og faglighed,” siger Grete Christensen og tilføjer:    

”Jeg håber, at arbejdsgiverne nu tager godt hånd om de medarbejdere, det er gået ud over, og sørger for en passende kompensation.”

Flere af Dansk Sygeplejeråds medlemmer blev hjemsendt i forbindelse med sagen, men de er nu tilbage på arbejde igen. 

”Patientjournalen er et vigtigt redskab i sygeplejerskers arbejde, og de kender udmærket reglerne for datasikkerhed. Bliver reglerne brudt, skal det have passende konsekvenser, men i det her tilfælde har de to regioner både konkluderet og nærmest også sanktioneret, inden man har undersøgt sagen ordentligt. Når det så ovenikøbet foregår i pressen, er det hverken styrkende for tilliden eller for de ansattes oplevelse af retssikkerhed,” siger Grete Christensen.

Sygeplejersken har bedt de to regioner svare på, hvorfor de gik ud med så harsk en kritik uden af have undersøgt, om reglerne var overtrådt, og hvordan de vil råde bod på det over for medarbejderne.

Fra Region Hovedstaden lyder det:
”Vi er endnu ikke færdige med at undersøge de konkrete sager, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere.”

Region Sjælland oplyser, at man ikke har nogen kommentarer til sagen, da der er tale om personalesager.