Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mobile ventilatorer og færre opsigelser

TEMA. I Storbritannien er de lykkedes med at bryde tabuet om overgangsalder. Mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet har menopause-mentorer, og i South Yorkshire kan det målrettede fokus aflæses i tallene for sygefravær og opsigelser.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Dorte Mosbæk, Journalist

62490069

Foto:

Arkiv

Sommeren 2023 opnåede Birgitte Kavaiani, leder for 72.000 medarbejdere i sundhedsvæsenet i South Yorkshire, akkreditering for at være overgangsvenlig arbejdsplads, hvor man skal opfylde en række kriterier. 

Tyndere uniformer, bærbare ventilatorer, menopause-mentorer og officielle politikker. Mange steder i det britiske sundhedsvæsen National Health Service (NHS) er arbejdspladserne langt fremme med at italesætte og afhjælpe problemer for ansatte i overgangsalderen.

”Vi var simpelthen nødt til at gøre noget. Efter at en stor undersøgelse havde vist, at én ud af fire overvejer at sige deres job op pga. overgangsalder, kunne vi risikere at miste 10.000 af vores ansatte inden for en årrække,” fortæller Brigitte Kaviani.

Hun er leder af Health and Wellbeing i National Health Service (NHS) Integrated Care Board i amtet South Yorkshire, der ligger i Nordengland. Der er i alt 72.000 ansatte på syv hospitaler og en lang række plejecentre og lægeklinikker.

Da hun kom til som leder i 2021, fik hun bl.a. til opgave at sætte overgangsalder yderligere på dagsordenen, sådan som det også var sket på mange andre britiske arbejdspladser.

Med hjælp fra Henpicked: Menopause in the Workplace, et stort britisk webcommunity, som hjælper arbejdsgivere med at blive mere overgangsaldervenlige, afholdt Brigitte Kaviani det første webinar med generel information til de ansatte for to år siden.

”Jeg var helt chokeret over, at der var 350 deltagere, som bare ville spørge og chatte i stor stil. Herefter kunne jeg godt fornemme, at der var basis for at fokusere på emnet fremover,” siger hun.

Gode råd til arbejdspladser

Del viden og information om symptomer. Det nedbryder stigmaet og skaber en støttende arbejdsplads.

Rådgiv medarbejderne om, hvordan man italesætter overgangsalderen og vær klar til en åben diskussion.

Giv mulighed for støtte. Eventuelt i form af en menopause-mentor – en medarbejder, der er uddannet i at forstå og formidle overgangsalder, og som kan være bindeled mellem ledelsen og den enkelte kvinde.
Få ændret de fysiske rammer for de kvinder, der har behov for det.

Kilde: Kilde: British Menopause Society

Stor forandring på få år
I Storbritannien gør omkring 45 pct. af de britiske arbejdspladser ifølge Henpicked noget aktivt for at nedbryde menopause-tabuet, og Henpicked selv har været med til at booste den proces ved bl.a. at tilbyde materiale, undervisning og rådgivning og står også bag ”Menopause Friendly Employer Awards”, der hylder den bedste praksis blandt arbejdsgivere.

Da Henpicked i 2016 afholdt den første konference for arbejdsgivere om overgangsalder, fyldte emnet ingenting i samfundsdebatten, fortæller stifteren Deborah Garlick. Men nogle få arbejdsgivere udviste interesse for skabe mere viden om overgangsalder på arbejdspladserne, og stille og roligt rullede snebolden med både politisk opmærksomhed, undersøgelser, bevillinger, bøger og tv-dokumentarer.

”Der er sket en stor forandring over en relativt kort periode. Herovre er det også en aldrende befolkning, og vi siger ofte til arbejdsgiverne, at de ikke har råd til at lade være med at gøre noget, fordi det sparer dem penge på den lange bane,” siger Deborah Garlick.

75 menopause-mentorer
I South Yorkshire blev 75 personer fra personalegruppen i sundhedsvæsenet i første omgang uddannet til ”menopause-mentorer”, som er de ansattes go to-person, der kan svare på generelle spørgsmål om menopausen og evt. være bindeled til ledelsen ved individuelle behov.

”Vores formål var at normalisere samtalen om menopause, så alle kunne tale med deres ledere om deres behov for fleksibilitet, hjælpemidler og udfordringer med overgangsalderen i øvrigt. Vores mentorer er ofte meget passionerede omkring emnet, fordi de enten er eller for nylig har været i overgangsalderen selv, og det gør en stor forskel,” siger Brigitte Kaviani.

Flere britiske undersøgelser har vist, at de største udfordringer for kvinder i overgangsalderen er søvnløshed, hedeture og følelsen af stress og angst, som også påvirker deres ydeevne på jobbet.

For det kliniske personale i sundhedsvæsenet kan det f.eks. være meget varmt at arbejde i små rum med bestemte typer uniformer, og derfor omfatter det store menopause-fokus i Storbritannien også en række enkle løsninger på de praktiske problemer.

Ventilator og tyndere uniform
I South Yorkshire og mange andre steder i Storbritannien har sundhedsvæsenet indkøbt bærbare ventilatorer til at hænge om halsen, så de ansatte kan blive afkølet, mens de arbejder med patienterne og ikke bare på kontorerne. Der findes nu uniformer i et lettere materiale, ligesom man kan få udleveret flere end normalt hver uge, hvis man sveder.

I personale- og omklædningsrum hænger der information om overgangsalder, og flere organisationer tilbyder gratis hygiejneprodukter eller små gaver med fokus på f.eks. søvnløshed til de ansatte.

Brigitte Kaviani har for nylig afholdt både en konference for 200 seniorledere og en ”Menopause Festival” med 600 deltagere blandt de ansatte i området. Hun udsender derudover det månedlige nyhedsbrev ”Meno News” med viden, gode råd og statistik.

Henpicked: Menopause In The Workplace står bag den førende overgangsaldervenlige akkreditering inden for branchen, som arbejdspladser kan opnå, hvis de opfylder en række standarder på området.

Dén akkreditering blev hurtigt en drøm og et konkret mål for Brigitte Kaviani og de 72.000 ansatte i South Yorkshire. De opnåede den i sommer og har siden været indstillet til tre andre nationale priser.

”Det er ikke pointen at have en pris stående på hylden, men at vi ændrer livet og hverdagen for de ansatte med fleksible arbejdstider eller anerkender, at de gennemgår en svær periode.”

Mindre sygefravær
Status i South Yorkshire efter to et halvt års indsatser er, at sygefraværet er gået ned, og færre ansatte i aldersgruppen 40-54 år har sagt op.

”Det er stadig små tal, men vi har fastholdt 594 personer alene i den aldersgruppe, og det er et stort fremskridt,” siger Brigitte Kaviani.

Tabuet om overgangsalder er for alvor brudt i Storbritannien, mener Deborah Garlick fra Henpicked.

”Vi taler om det på arbejdspladserne og i samfundet, og emnet bliver diskuteret i Parlamentet og i skolerne. Det tager selvfølgelig tid, før det er helt indlejret i samfundet, men fra nul til 45 pct.af arbejdspladserne, der gør noget aktivt på syv år, er gode fremskridt, synes jeg.”