Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2024 nr. 1

Læs online Download
62476232

Arbejdsliv

”Nu spørger vi forældrene, hvordan barnet har det”

For bare 50 år siden var sygeplejersker primære omsorgspersoner for et for tidligt født barn og derfor bedst til at svare på, hvordan barnet havde det. I dag er den rolle i høj grad overtaget af forældrene, som straks bliver inddraget i omsorgen for og plejen af det for tidligt fødte barn.

Familie ses som ressource

I 1980’erne begynder man at se forældre som en ressource. Sygeplejersker guider nu forældrene i at læse og forstå deres barn og yde den bedst mulige pleje og omsorg.

Tema: Overgangsalder

Den skjulte overgang

TEMA. Har du talt med din leder eller kollega om overgangsalderen for nylig? I Storbritannien har menopausen været på dagsordenen i flere år, og i sundhedsvæsenet bliver der arbejdet målrettet med at udbrede viden og skabe løsninger. I Danmark er samtalen om det tabubelagte emne knap begyndt.

Nogle dage tænkte jeg, at jeg måtte have et flexjob

TEMA. Symptomer på overgangsalder påvirkede psykiatrisk sygeplejerske Lene Knudsen så meget, at hun til sidst blev sygemeldt med stress. Menopausen er påfaldende underbelyst, mener både arbejdslivs-forsker og forkvinden for DSR.

Mobile ventilatorer og færre opsigelser

TEMA. I Storbritannien er de lykkedes med at bryde tabuet om overgangsalder. Mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet har menopause-mentorer, og i South Yorkshire kan det målrettede fokus aflæses i tallene for sygefravær og opsigelser.

"Overgangsalder skal på dagsordenen"

TEMA. Der er hårdt brug for en åben snak om overgangsalder på de danske arbejdspladser – herunder sundhedsvæsenet, mener landets eneste certificerede menopause-konsulent. At tale om det er en vigtig start. Næste skridt kan være simple, praktiske ændringer.

Debat

Corona

Senfølgeklinikken, hvor kleenex’en kom frem

Den 31. december lukkede og slukkede Senfølge­klinikken for COVID på Aarhus Universitetshospital. Vi ser tilbage på et pludseligt behov for korttidssygepleje og to og et halvt års detektivarbejde og rådgivning.

Dengang

Vinterstemning på kommunehospitalet

Københavns Kommunehospital var det første hospital, der indførte en konkret forbedring af sygeplejen ved at tilbyde ”oplæring i sygepleje til unge, dannede kvinder fra det bedre borgerskab”.

Etisk dilemma

Forskeren fortæller

Patientinddragelse styrker undervisning

På Hovedpineklinikken i Esbjerg underviser de patienterne i, hvordan de bedre håndterer deres smerter. Og nu har patienterne fået medindflydelse på indholdet, hvilket løfter behandlingen, fortæller postdoc forsker Louise Schlosser Mose.

Forskning får liv

Nyt skema sikrer rettidig palliativ indsats

Sygeplejersker og plejepersonale skal ved hjælp af et nyt brugervenligt skema identificere de borgere, der i den sidste del af livet har behov for en understøttende og palliativ indsats.

Hørt

Ban vej for udenlandske kolleger

Det er tosset, at sygeplejersker med udenlandsk baggrund arbejder med at male vægge eller lange kaffe over disken i 7-Eleven, mener Dorte Lindstrøm Vilstrup.

Lederen

Godt nytår

"Jeg ønsker for 2024, at det bliver året, hvor vi kan se lyset for enden af tunnelen."

Mit job

Bedre liv for børn med dværgvækst

Andrea Rønde Bjerg afprøver ny medicin til børn med dværgvækst. Håbet er, at virkningerne af medicinen kan give dem bedre livsbetingelser i deres voksenliv.

Observation

Virksomhedsområde vedtaget

Pr. 1. januar 2024 må sygeplejersker selvstændigt beslutte og udføre en række behandlingstiltag, som hidtil har krævet delegation fra en læge.

Studerende i praksis

Sundhedsvæsentligt

Dét er på spil ved OK24

Inflation og et godt forlig ved sidste års overenskomstforhandlinger på det private område har gødet jorden forud for OK24. Men rammerne stiller høje krav til forhandlerne.

DSR: Valg af to næstforpersoner

Øvrige artikler

Vi vil være, hvor du er

Dit fagblad er under forandring. Fremover vil du finde Sygeplejersken på tværs af flere nye digitale formater. Følg med på sygeplejersken.dk

Teknologi, søvn og sundhedspædagogik

BØGER. Sygeplejerskens redaktion får løbende tilsendt bøger fra landets forskellige forlag, både faglitteratur, fiktion og andre typer romaner. Her præsenteres et lille udvalg.