Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Vi skal fortælle, hvad det er, vi kan"

Med udgangspunkt i sygeplejerskernes faglighed og centrale rolle i sundhedsvæsenet vil Kristina Robins som nyvalgt 2. næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd kæmpe for højere løn og bedre arbejdsvilkår til landets sygeplejersker.

Sygeplejersken 2024 nr. 2

Af:

Christina Sommer, Journalist

sy2-2024_kristinarobins.jpg

Godt tre uger inde i sit nye job som 2. næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd har Kristina Robins stadig lidt udfordringer med at finde rundt til sine nye kolleger på de forskellige etager i Kvæsthuset i København.
Men det hindrer hende på ingen måde i at melde sig klar. Klar til at kæmpe for højere løn og bedre arbejdsvilkår til sygeplejerskerne – og ikke mindst for en større anerkendelse af professionen, fortæller hun.

”Jeg mener, at vi som organisation i højere grad skal finde tilbage til faget og blive bedre til at fortælle, hvad det er, vi kan som sygeplejersker - hvilken betydning vi har for borgerne, patienterne og sundhedsvæsenet. Lykkes vi med det, tror jeg på, at det også vil blive afspejlet i lønnen.”

Kristina Robins er landet i Dansk Sygeplejeråds øverste politiske ledelse i en hektisk tid: Lige efter de historiske trepartsforhandlinger sikrede 1,3 mia.kr. ekstra til sygeplejerskerne i regionerne og midt i de offentlige overenskomstforhandlinger.

Hun har qua sit tidligere job som forkvinde i Kreds Hovedstaden været en del af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse siden 2017. Hun har derfor et indgående kendskab til forhandlingsforløbet, men er nu kommet et par skridt tættere på det politiske maskinrum, hvor en stor del af aktiviteterne foregår i et fortroligt rum.

”Det har været helt vildt spændende at starte, og selvom det er Dorthe (Boe Danbjørg, red.), der kører forhandlingerne, sker der jo også noget sparring internt i den politiske ledelse.”

Psykiatrien og de privatansatte

Selvom overenskomstforhandlingerne fylder meget her midt i februar, har Dansk Sygeplejeråd også fokus på mange andre politiske områder, som de tre forpersoner deler mellem sig. Kristina Robins har f.eks. fået ansvar for psykiatrien.

”Det er et enormt vigtigt område, som jeg også har fulgt tæt, da jeg sad i Kreds Hovedstaden. Jeg kender udfordringerne og håber, at jeg kan være med til at påvirke arbejdet i den rigtige retning, nu hvor der er afsat penge til området. Det er nu, der skal rettes op på psykiatrien.”

Et andet politisk ansvarsområde, som Kristina Robins glæder sig til at dykke ned i, er de privatansatte sygeplejersker.

”Jeg er for et stærkt offentligt sundhedsvæsen, men i dag omfatter det jo også det private område, hvor flere og flere sygeplejersker søger hen. De skal også opleve, at Dansk Sygeplejeråd er deres organisation. Vi skal blive bedre til at synliggøre, hvad vi kan gøre for dem, og hvordan de kan være med til at sikre et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen.”

Fokus på de tillidsvalgte

Kristina Robins vej ind i det fagpolitiske arbejde begyndte for over 20 år siden, da hun blev valgt som tillidsrepræsentant med arbejdsmiljø som mærkesag. Og begge dele – arbejdsmiljøet og de tillidsvalgte – står stadig hendes hjerte nært.

”Et godt arbejdsmiljø har klart været min mærkesag som tillidsrepræsentant og siden fællestillidsrepræsentant. Er arbejdsmiljøet godt, følger den gode trivsel med. Så er det fedt at være sygeplejerske, og der er plads til fagligheden, men også individet,” siger Kristina Robins og fortsætter:
”I en tid, hvor arbejdsgiverne kræver større fleksibilitet jf. trepartsaftalen, har DSR en kæmpe opgave i at sikre, at sygeplejerskerne får indflydelse på, hvordan fleksibiliteten skal udmøntes. Det er vigtigt, at vi bliver inddraget i løsningerne, og at der bliver taget individuelle hensyn,” siger hun og tilføjer:

”Nogle sygeplejersker synes f.eks. det kan være fagligt udfordrende og spændende at passe flere patientgrupper eller være tilknyttet både et ambulatorie og sengeafsnit, mens andre slet ikke ønsker disse skift.”

I denne forbindelse fremhæver Kristina Robins Dansk Sygeplejeråds tillidsvalgte, som hun også har fået politisk ansvar for:

”Vi er så afhængige af vores TR og FTR, hvis vi skal lykkes. Vi skal styrke samarbejdet med og vilkårene for TR og FTR og arbejdsmiljørepræsentanterne og sørge for, at de bliver klædt ordentligt på og har de rette kompetencer.”

Kritiske stemmer vigtige

Inden Kristina Robins skal finde tilbage til sit skrivebord på 3. sal i Kvæsthuset har hun også brug for at understrege, at hun ønsker mere dialog med alle sygeplejersker, også dem, der ytrer sig kritisk over for Dansk Sygeplejeråd.

”Jeg vil arbejde for at skabe mere samling og fagligt fællesskab mellem sygeplejerskerne i hele landet. Det indebærer, at vi skal kunne rumme alle sygeplejersker, også dem, der har et kritisk forhold til Dansk Sygeplejeråd. Vi skal lytte til deres frustrationer og lære og udvikle os af dem, men forhåbentlig også få rettet vreden og kritikken de rette steder hen.”

Kort om Kristina Robins

  • 62 år
  • Bor i Søborg
  • Gift med Michael Robins
  • De har tre voksne børn og et barnebarn
  • Bruger al fritid udendørs med bl.a. vandring, dykning og kajakroning.