Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dødsfald går under radaren

Symptomerne på forgiftning med methotrexat kan forveksles med anden sygdom, så der er sandsynligvis et stort mørketal, som aldrig er afdækket, mener flere læger.

Sygeplejersken 2024 nr. 3

Af:

Maria Klit Eriksen, Journalist

_LR38342.jpg

Foto:

Kasper Loeftgaard

Vi kender slet ikke omfanget af dødsfald pga. methotrexat, for mange bliver aldrig opdaget. Det mener overlæge i reumatologi ved Regionshospital Nordjylland, Claus Rasmussen.

Han fortæller, at kendte overdoseringer med methotrexat typisk opdages af en kollega eller en årvågen pårørende.

”Men i de tilfælde hvor det ikke opdages, så ligner symptomerne til forveksling så meget andet, som ældre, svage borgere kan fejle. Methotrexat nedsætter immunforsvaret, så de får f.eks. feber og lungebetændelse og dør af det. Det er ikke et unormalt sygdomsforløb i ældreplejen, og der bliver sjældent taget blodprøver ved sådan et dødsfald,” siger han.

Møgpræparat

Claus Rasmussen sendte i oktober 2023 en bekymringshenvendelse til STPS. Her kritiserede han styrelsens ledelse for manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved bl.a. ikke at have undersøgt antallet af dødsfald og forgiftninger på landsplan eller forsøgt at kaste lys over et eventuelt mørketal.

”Jeg er klar over, at det er en kompleks opgave, men de har som den eneste instans indsigt i UTH’erne på tværs af hele landet. De kan også rekvirere data fra Giftlinjen og dødsårsagsregistret. Det er kun dem, der kan handle på den samlede viden eller bringe den videre til andre instanser,” siger han.

Også overlæge på Bispebjerg Hospitals intensivafdeling, Christian Wamberg, har henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) med sin bekymring om methotrexat. Han tog imod den ældre kvinde, som hjemmesygeplejerske Helle fejldoserede, og det var ikke første gang, han stødte på den type forgiftning.

”Det er et møgpræparat, og jeg synes, man burde overveje, om man overhovedet skal ordinere det til så mange mennesker. Der er helt sikkert dødsfald både i private hjem og på plejehjem, der går under radaren. Hvor det aldrig bliver opdaget, at det er en methotrexatforgiftning, der er tale om,” siger han.

Hilser forskning velkommen

I februar 2024 svarede enhedschef i STPS Charlotte Hjorth på Claus Rasmussens bekymringshenvendelse, at hun bl.a. er ”enig i, at en undersøgelse af mørketallet vil kunne bidrage til at skabe et indtryk af omfanget.”

Hun skriver videre, at styrelsen ikke selv har undersøgt det, fordi den ikke er en forskningsinstitution, men at styrelsen vil hilse en egentlig forskningsindsats velkommen.