Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om Sygeplejersken

Fagbladet Sygeplejersken giver læserne nyheder, baggrund og perspektiv. Læs også om ophavsret, annoncer og hvad du gør, hvis du ikke modtager dit blad.

Om Sygeplejersken

Fagbladet Sygeplejersken udgives af Dansk Sygeplejeråd. Bladet udkommer 7 gange om året i et oplag på knap 77.000 eksemplarer og har et estimeret læsertal på 132.000 (Kilde: Kantor Gallup, opgjort for 2. halvår 2021/1. halvår 2022).

Det første eksemplar af fagbladet, som dengang hed ”Tidsskrift for Sygepleje”, blev udgivet i 1901 og bestod primært af 15 små tætskrevne sider med referater af taler, notitser og annoncer.

Sygeplejersken var et af de første fagblade, der gik online i 1997. Der ligger derfor et unikt stort antal faglige og journalistiske artikler om sygepleje frit tilgængeligt for alle. I alt ca. 8.400 artikler.

Onlineversionen af Sygeplejersken har flere end 2 mio. sidehenvisninger og næsten 850.000 brugere om året (2021-tal). Det er et af sygeplejerskernes foretrukne steder at søge ny viden, og mange sygeplejestuderende bruger de faglige artikler i deres studier og opgaveskrivning. Også mange færdiguddannede sygeplejersker bruger sygeplejersken.dk som deres foretrukne sted at søge faglig viden og artikler om forskning, historie og sundhedspolitik.

Ophavsret

Artikler, fotografier, grafik og andet indhold i Sygeplejersken er omfattet af lov om ophavsret og stilles til rådighed for visning/læsning.

Det er tilladt at tage kopier på papir (print) til privat brug.

Udgiver

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K

Bladets formål

Sygeplejens faglige udvikling skal beskrives og debatteres i Sygeplejersken. Fagbladet og netversionen skal være det førende medie inden for sygepleje, som sætter sygeplejerskers interesser på dagsordenen og er med til at styrke medlemmernes handlemuligheder som sygeplejerske, sygeplejestuderende, samfundsborger og som gruppe.

Sygeplejersken skal synliggøre Dansk Sygeplejeråds resultater og meninger, men har også en selvstændig dagsorden. Sygeplejersken er en vigtig formidler af fag- og forskningsartikler skrevet af sygeplejersker, og både fagblad og netversion skal stimulere til engagement og debat blandt medlemmer og i samfundet generelt.

Chefredaktøren har det fulde ansvar for indholdet.

Udgivelsesplan for Sygeplejersken 2024

Sygeplejersken udgives i printformat i følgende datointervaller:

  • Nr. 1/2024: 22. - 26. januar
  • Nr. 2/2024: 4. - 8. marts
  • Nr. 3/2024: 22. - 26. april
  • Nr. 4/2024: 17. - 21. juni
  • Nr. 5/2024: 2. - 6. september
  • Nr. 6/2024: 14. - 18. oktober
  • Nr. 7/2024: 2. - 6. december
Indlæg til Sygeplejersken
Sådan skriver du debatindlæg og mindeord til Sygeplejersken (papirudgaven).
Annoncering
Annoncer i Sygeplejersken
Du kan indrykke forretnings- og stillingsannoncer i både det trykte fagblad og på Sygeplejersken online.

Hvis du får ny adresse

Dansk Sygeplejeråds Medlemskab-afdeling får automatisk tilsendt oplysninger om ny adresse ved flytning inden for landets grænser. Dette gælder dog ikke, hvis du er registreret med hemmelig adresse i folkeregistret. Hvis du er det, og du får ny, hemmelig adresse, skal du selv give besked til os om flytningen.

Flytter du til udlandet, og ønsker du fortsat at modtage Sygeplejersken, skal du også kontakte Medlemskab.


Kontakt Medlemskab

Tlf. 3315 1555

Send mail til Medlemskab

Abonnér på Sygeplejersken
Selv om du ikke er sygeplejerske, kan du få Sygeplejersken sendt direkte til din postkasse. Pris: Løssalg: 79 kr. + moms. Årsabonnement: 975 kr. + moms.

Framelding af Sygeplejersken og/eller DSR-kalenderen

Du får automatisk tilsendt Fagbladet Sygeplejersken og DSR-kalenderen (udsendes hvert år i oktober) som en del af dit medlemskontingent.

Du har dog mulighed for at framelde dig en eller begge dele. Du har dermed tre muligheder:

 1. Du kan framelde at modtage Sygeplejersken i papirudgaven men fortsat modtage DSR-kalenderen

 2. Du kan framelde at modtage DSR-kalenderen, men fortsat modtage Sygeplejersken i papirudgaven

 3. Du kan framelde at modtage såvel Sygeplejersken i papirudgave som DSR-kalenderen


Send en mail til Redaktionen@dsr.dk, hvis du ønsker at afmelde dig en af de to eller begge.

Husk at oplyse dit navn og medlemsnummer.

Bemærk, at adresselisten til et givet nummer af Sygeplejersken bliver fremstillet op til tre uger før udsendelse af bladet. Derfor vil du måske opleve, at du alligevel modtager det førstkommende nummer, efter du har frameldt bladet. 

Har du ikke modtaget Sygeplejersken?

Hvis du ikke modtager Sygeplejersken eller oplever problemer med leveringen, så vil vi meget gerne have besked.

Send en mail til redaktionen@dsr.dk - husk at oplyse dit medlemsnummer.

Tip redaktionen
Har du en historie til Sygeplejersken, så kontakt os: