Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Indlæg til Sygeplejersken

Sådan skriver du debatindlæg og mindeord til Sygeplejersken (papirudgaven).

Mindeord

Mindeord for afdøde sygeplejersker må fylde højst 1.100 tegn inkl. mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig retten til at forkorte indsendte mindeord.

Mindeord sendes til redaktionen@dsr.dk mærket ’Mindeord’ i emnefeltet.
 

Debatindlæg

Debatindlæg må fylde højst 1.300 tegn inkl. mellemrum.

Som hovedregel bringes alle indsendte debatindlæg i Sygeplejersken, som er relevante for en bredere kreds. Undtaget er indlæg, der indeholder injurier, sårende bemærkninger eller skjult annoncering. Desuden bringes heller ikke debatindlæg og kommentarer, som er sendt til andre medier. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller forkorte debatindlæg.

Debatindlæg skal være forsynet med afsenderens fulde navn, titel, arbejdssted, postadresse, kontakttelefonnummer og evt. medlemsnummer. Navn, titel og arbejdssted offentliggøres sammen med indlægget.

Redaktionen skelner mellem to typer debatindlæg:

  1. Læserbreve

Korte indlæg, hvor sygeplejersker kan udtrykke deres mening om bl.a. faget og organisationen. Læserbreve er alene forbeholdt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. I relevante tilfælde sender redaktionen læserbrevet til Dansk Sygeplejeråds politiske ledelse mhp. svar eller kommentar.

  1. Kommentarer

Korte indlæg, hvor afsenderen kommenterer en artikel bragt i Sygeplejersken. Alle er velkomne til at indsende kommentarer til artikler. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise kommentarer til artikler, der er mere end to måneder gamle.

Debatindlæg sendes til redaktionen@dsr.dk mærket ’Debat’ i emnefeltet.